Nieuws

Het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport onderzocht tussen januari 2012 en 30 juni 2016 een grote diversiteit aan sportthema’s uit het Sport voor Allen- en topsportbeleid. De resultaten werden gebundeld en gepubliceerd als digitale publicatie.Lees meer
Op woensdag 7 december organiseert het Kennis- en informatiecentrum sport van Sport Vlaanderen een kennisdag in het nieuwe AFAS Stadion in Mechelen. Het thema voor deze kennisdag is gezond sporten. Nieuw onderzoek en goede praktijken zullen samengebracht worden in een gevuld programma voor de ruime...Lees meer
Alle criteria voor de oproep van 2017 zijn bekend. Dien een projectvoorstel in tegen 6 april 2017 om vanaf 2018 EU-subsidies te ontvangen.Lees meer
Sinds een tijdje is de firma Permission Machine (ook werkzaam onder de naam Graphics Detective) actief om in naam van bepaalde persbureaus of fotoagentschappen inbreuken op auteursrechten op te sporen. Organisaties die in hun communicatie gebruikmaken van auteursrechtelijk beschermde foto's,...Lees meer
Ontdek de tips van Seppe Smits om gepast te reageren op pesten!Lees meer
Iedereen heeft het nieuw decreet inzake de erkenning en subsidiëring van de sportfederaties intussen gelezen. Sport Vlaanderen maakte een tijdlijn waarin alle deadlines voor het indienen van documenten opgelijst staan.Lees meer

Pagina's