Nieuws

De jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering van de Vlaamse Sportfederatie vzw zal plaatsvinden op maandag 21 maart 2016, vanaf 19u in het Sporthotel in Gent.Lees meer
Jouw federatie doet aan sportclubondersteuning? Dat is alvast een stap in de goede richting! Maar ken jij de impact van jouw ondersteuning op de sportclub wel? Vanaf 1 mei 2016 starten ISB en VSF een project met als doelstelling de begeleiding van de monitoring van sportclubondersteunende...Lees meer
Door de recente vluchtelingenstroom bestaat er een grote kans dat er ook bij jouw sportclubs reeds niet-Belgen kwamen aankloppen. Vanuit verschillende federaties kregen wij al vragen hieromtrent, de ene al makkelijker te beantwoorden dan de andere.Lees meer
De Vlaamse sportsector zet in 2016 het thema pesten hoog op de agenda. Ook wij delen deze visie en vragen mee om een Time Out tegen Pesten.Lees meer
Het voorontwerp van decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector werd op 18 december voor de tweede keer principieel goedgekeurd en doorloopt nu verdere fasen in functie van een latere finale goedkeuring.Lees meer
"Goed bestuur binnen de sportfederatie" wordt één van de parameters die het subsidiebedrag van de Vlaamse sportfederaties zullen bepalen in het nieuw decreet. Om deze kwaliteitsparameter optimaal uit te werken werd een project toegekend aan de KUL, die op 1 februari daarover een startbijeenkomst...Lees meer

Pagina's