Nieuws

Het nieuwe VSF Magazine is uit! Je leest in deze editie o.a. over de beleidsprioriteiten die Rugby Vlaanderen vooropstelt en het denkproces dat hiermee gepaard gaat, de olympische zomer met Philip Milanov en een blik op het topsportbeleid in de atletiek. En we kijken vooruit naar de VSF...Lees meer
De bijscholing rond apps, oorspronkelijk gepland op 16 juni, is verplaatst naar 6 juli.Lees meer
Het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector werd op 1 juni goedgekeurd in het Vlaams Parlement. De uitvoeringsbesluiten werden vrijdag 10 juni voor de eerste keer principieel goedgekeurd.Lees meer
Op 1 januari 2017 treedt het nieuwe decreet op de georganiseerde sportsector in werking. In dat nieuwe decreet worden geen verplichtingen meer opgelegd inzake verloning van personeel.Lees meer
In juli worden de lonen geïndexeerd met 2%. De meeste werkgevers betalen hun vakantiegeld reeds in de maand juni uit, maar omwille van de loonindexering in juli, is het aangeraden om het vakantiegeld pas in juli uit te betalen.Lees meer
In het voorjaar organiseerde VSF verschillende bijscholingen en werksessies ter ondersteuning van de opmaak van het nieuwe beleidsplan 2017-2020.Lees meer

Pagina's