Nieuws

Aan het begin van de legislatuur maakt elke Vlaamse minister een beleidsnota op. Een beleidsnota is een document waarin een minister aangeeft hoe hij of zij voor zijn of haar bevoegdheden het regeerakkoord zal realiseren. De beleidsnota's werden ingediend door de ministers en worden nu voorgelegd...Lees verder
De diversiteit in onze samenleving weerspiegelt zich vandaag nog niet volledig in de deelname aan het sportaanbod in Vlaanderen. Sportclubs, sportfederaties, sportdiensten,... worden de laatste jaren steeds duidelijker aangesproken op hun opdracht naar publieksdiversiteit en het bereik van...Lees verder
Bloso biedt gratis lesgevershulp aan. Wenst jouw organisatie, vereniging, sportclub een sportlessenreeks in te richten? Misschien kom je wel in aanmerking voor een financiële ondersteuning van je gekwalificeerde lesgever! Als sportfederatie kan je dit initiatief bekend maken bij jouw sportclubs, en...Lees verder
De EU organiseert vanaf 2015 jaarlijks de European Week of Sport. Je kan een project indienen voor 22 januari 2015. De Europese Week van de Sport is een brede bewustmakingscampagne waarmee de EU sport en fysieke activiteit wil promoten. De Europese Week van de Sport, vanaf 2015 jaarlijks in...Lees verder
Een nieuwe rubriek in onze nieuwsbrief. Eén sportfederatiemedewerker stelt zijn vraag aan een andere sportfederatiemedewerker. Deze maand gaat Christoph Van Dessel (Vlaamse Hockey Liga) op zoek naar informatie over de VTS-opleidingen bij Gerrit Vertommen (Vlaamse Handbal Vereniging).Lees verder
Op 14 oktober werd het Kennis- en InformatieCentrum Sport van het Bloso gelanceerd. KICS is een digitale sportbibliotheek die wetenschappelijke teksten, beleidsdocumenten, conferenties, regelgeving en andere gegevens bevat. De informatie wordt ter beschikking gesteld vanuit Bloso, maar ook vanuit...Lees verder

Pagina's