Bijscholingen "Week van de Official"

Tijdens de “Week van de Official” biedt de Vlaamse Sportfederatie gratis bijscholingen aan voor de officials van de 39 deelnemende sportfederaties, rond het thema mentale weerbaarheid.

Deze bijscholingen vinden plaats op volgende dagen, telkens van 19h tot 22h:

  • maandag 5 oktober in Gent (3Square Village, Rijvisschestraat 124, 9052 Zwijnaarde)
  • woensdag 7 oktober in Vilvoorde (Euro Volley Center, Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde)
  • vrijdag 9 oktober in Antwerpen (Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22, 2018 Antwerpen)

Info

Per locatie is er telkens keuze uit 2 topsprekers: Jef Brouwers en Henk Plugge (NL).

Dit kan je verwachten van Henk Plugge:
Kort: Judoscheidsrechter -  Ex- politieman - Stresshantering

Lang: Henk Plugge is al meer dan 35 jaar judoscheidsrechter waarvan ca. 25 jaar op internationaal niveau. Hij heeft talloze (top) evenementen in de gehele wereld mogen arbitreren waaronder Olympische Spelen in Beijing. Hij komt uit het politievak en heeft de ervaringen als scheidsrechter en politieman tot een unieke combinatie gebracht.
Zijn ervaringen uit beide vakgebieden versterkten elkaar op het gebied van stresshantering.  Deze ervaringen zijn ondergebracht in een workshop: “Weerbaarheid Arbitrage”. In deze workshop probeert Henk Plugge zijn ervaringen te delen en scheidsrechters tips en tricks mee te geven. Bij de Academie voor sportkader van het NOC*NSF is Henk Plugge aangesteld als kerndocent en geeft hij deze workshop aan vele sportbonden in Nederland. De workshop is een bewustwordingsproces, dat de gedachte en mentale weerbaarheid een rol speelt in het arbitrageproces. Door je hiervan bewust te zijn, kan je dit proces beïnvloeden en geen of minder last hebben van stressmomenten. Dit proces is te trainen en kan bijdragen om een nog betere scheidsrechter te zijn. Gedurende de workshop wordt interactief met elkaar over stressmomenten en ervaringen binnen de arbitrage gesproken.

Dit kan je verwachten van Jef Brouwers:
Kort: Oud-voetbalscheidsrechter - Sportpsycholoog - Driehoek privéleven, werk en arbitrage

Lang: Jef Brouwers maakte aanvankelijk carrière in het bedrijfsleven als trainer, consultant en coach van topmanagers. De voorbije jaren verwierf hij vooral bekendheid met het coachen van topsporters. Hierbij zijn insteek voor de bijscholingen:
“De scheidsrechter is niet alleen scheidsrechter. Als psycholoog vertrek ik vanuit de totaalsituatie van elke scheidsrechter, zijnde meestal privéleven, werk en arbitrage. Het verleden laat ik vaak buiten beschouwing omdat opbouw mijn uitgangspunt is, zo snel als mogelijk, in relatie met het potentieel van de scheidsrechter. Ervaring is een snel verdampende competentie. Analyse van de hiervoor genoemde driehoek vormt de basis. Psychologisch doorgedreven screening van hoe de atleet op alle mentale vlakken in mekaar steekt, voeg ik toe om meer geobjectiveerde gegevens te hebben. Gebruik van beelden levert de finishing touch op. Mijn ervaring als oud-voetbalscheidsrechter kan me daarbij enigszins helpen maar verder geef ik er de voorkeur aan om vanuit de door de scheidsrechter aangeleverde gegevens hem/haar sterker te maken. Het is mijn opzet om de scheidsrechter bewustzijn bij te brengen om met zijn verstand, niet met het mijne, wedstrijden maximaal succesvol te laten verlopen. Mentale weerbaarheid via onafhankelijkheid is dan het resultaat. De ‘match of the Day’ is de belangrijkste.”

Inschrijven