Feed & Food augustus: een terugblik

In augustus organiseerde VSF twee Feed & Food momenten om te achterhalen wat federaties verstaan onder het beleidsvoerend vermogen van clubs. Twee boeiende en inspirerende sessies. Een terugblik.

De Vlaamse Sportfederatie vzw gaat met een nieuw project aan de slag om het beleidsvoerend vermogen van sportclubs te verhogen. Vooraleer het project echt van start gaat, luisterden we in augustus 2017 in een eerste stap naar federaties en hun sportclubs.

  • Hoe ziet de sportclub van de toekomst eruit?
  • Hoe versterk je sportclubs in hun beleidsvoerend vermogen?
  • Welke noden of groeikansen zijn er om clubs structureel verder te helpen in plaats van ad-hocoplossingen aan te bieden?
  • Waar komen sommige sportclubs net dat tikkeltje tekort en welke stap ontbreekt om beter gewapend te zijn?
  • Hoe kan je als federatie vertrekken van reële problemen en behoeften binnen een club om ze vervolgens strategisch te verbeteren (en welke ondersteunende rol kan VSF hierin spelen)?

Wat waren de verwachtingen van deelnemers aan de Feed & Food momenten? Welke kansen of valkuilen zien federaties voor het nieuwe project? Lees het hier.

De doelstelling van het nieuwe project bestaat eruit clubs die reeds over een gezonde basiswerking beschikken de extra upgrade te geven die ze nodig hebben om beter gewapend te zijn tegen de toekomst en hun dromen & doelen te realiseren. Daarom willen we uitgebreider in dialoog gaan met sportclubs. Motiveer dus zeker je clubs waarvan je vindt dat ze een goede dagdagelijkse werking hebben en op lange termijn beleid voeren (of dit zouden willen), om deel te nemen aan de Verkenningsgroepen op 7 en 21 oktober.

Noteer ook 4 december, want dan vindt de Verkenningsgroep “Sportverenigingsondersteuners” plaats waar we dieper ingaan op eigen ervaringen van verenigingsondersteuning, met als doelstelling kritische succesfactoren vast te stellen. 

Je kan nu al verder input leveren voor het nieuwe project. Welk initiatief heb jij of je federatie op vlak van sportclubondersteuning ondernomen? Kan je voor jezelf daaruit succesfactoren, of net valkuilen halen? Laat het ons hier weten.

Gepost door: 
Yves Van Ginneken