Geïndexeerde salarisschalen vanaf juli 2017

De lonen in onze sector worden volgende maand met 2% geïndexeerd. De aangepaste loonschalen in de barema's A111, B111 en C111 moeten vanaf juli 2017 gebruikt worden.

Zoals eerder aangekondigd, blijven deze barema's gelden als referentie voor de minimumlonen in sportfederaties conform de cao loonbarema's van 11 juni 2013. 

Je kan de geïndexeerde loonschalen overmaken aan het sociaal secretariaat in functie van de berekening van de nieuwe basisbrutolonen vanaf 1 juli 2017. 

Let op! Als jouw organisatie het dubbel vakantiegeld in juni uitbetaalt, wordt aangeraden om hier een maand mee te wachten, en dit pas in juli uit te betalen.

Bij uitbetaling vóór juli moet je immers een correctie doorvoeren, wat extra kosten meebrengt vanwege jouw sociaal secretariaat. Algemeen principe is dat een bediende dubbel vakantiegeld moet krijgen op basis van het loon van de maand waarin zijn hoofdvakantie aanvangt. Is dat in juli, dan is het loon van die maand de referentie. Koppel dit best dus ook even terug met het sociaal secretariaat. 

Gepost door: 
Geraldine Mattens