VSF maakt werk van gezamenlijk tuchtorgaan rond seksueel grensoverschrijdend gedrag

Op het doorstartmoment rond seksueel grensoverschrijdend gedrag kondigde VSF-voorzitter Lode Grossen aan dat het bestuur beslist heeft werk te maken van een federatie-overschrijdend tuchtorgaan rond seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Lode Grossen gaf de federaties mee dat, ondanks de woelige, onzekere en zeer drukke tijden voor sportfederaties, het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag de nodige aandacht verdient. Dit thema is cruciaal voor de sportsector en te belangrijk en te complex om te negeren, of pas op te pikken eens er zich iets voordoet. Als we dit met de sportsector samen aanpakken, kunnen we samen een stevige vuist maken en een duidelijk signaal geven aan mensen met slechte bedoelingen én aan mensen die twijfelen of hun kind wel veilig is in een sportclub.

Voor het thema ethiek heeft de VSF reeds jaren een partnershap met ICES in functie van de ondersteuning van sportfederaties. Als federatie kun je rechtstreeks, of via ons, bij hen ook terecht voor verdere bijscholing en ondersteuning rond het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Waar wij zelf als VSF zullen op inzetten is het aspect rond tucht. Op vraag van diverse federaties zullen wij de komende weken en maanden stappen zetten om te komen tot een gezamenlijk tuchtrechtelijk orgaan rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uiteraard zal dit enkel zijn voor de federaties die dat willen. De manier waarop dit zal georganiseerd worden en de modaliteiten zullen we jullie in de loop van de komende weken communiceren.

Wie interesse of vragen heeft, kan terecht bij info@vlaamsesportfederatie.be.

Gepost door:
Sophie Cools