Boest! Samen scoren in het Nederlands in je sportclub

Kinderen leren niet alleen op school Nederlands. Leerkrachten raden ouders met een andere moedertaal aan om voor hun kinderen een hobby te zoeken in het Nederlands, zo kunnen ze de taal verder oefenen in hun vrije tijd. Voor jongeren die van bewegen houden biedt de sportclub of  een sportkamp de ideale oefenkans.

Clubs die hier graag op inzetten kunnen vanaf nu beroep doen op het nieuwe project “Boest!” van vzw De Rand.

Ik vond het fantastisch om vanuit een combinatie van mijn persoonlijke interesses, sport en taal, dit project mee te kunnen ontwikkelen. Samen met vzw De Rand en enkele sportfederaties zijn we tot een heel concreet en makkelijk implementeerbaar eindproduct gekomen voor sportclubs. -Kim Gevaert (Logopediste en Olympisch kampioene)-

Op donderdag 19 september stelde vzw De Rand “Boest!” voor. Deze campagne ondersteunt sportclubs om het Nederlandstalig karakter van hun club in een meertalige context te bewaren én helpt hen om anderstaligen een kwalitatieve oefenkans Nederlands in hun vrije tijd te bieden. 
In samenspraak met enkele Vlaamse sportfederaties werden vijf filmpjes ontwikkeld rond verschillende thema’s die advies bieden om anderstalige jongeren extra oefenkansen Nederlands te geven. In elk filmpje komen verschillende tips in beeld, die aan het eind via een pancarte nog eens worden herhaald. Bovendien voorziet vzw De Rand ook ondersteunend materiaal dat hiervoor kan gebruikt worden.

In de vijf filmpjes komen visie, (taal)afspraken en clubwaarden aan bod rond thema’s zoals: training, warm onthaal, oudercommunicatie, communicatie naast het veld en inschrijven.
Deze week lanceert “Boest!” het eerste filmpje met concrete tips voor tijdens de training op hun gloednieuwe website.

Sociale samenhang en gemeenschapsvorming zijn gebaat bij het gebruiken van een gemeenschappelijke taal. Het is dan ook belangrijk een context te creëren waarin anderstaligen op een positieve manier uitgenodigd worden om Nederlands te leren en te gebruiken.
Een taal leer je het best als je daartoe intrinsiek gemotiveerd wordt en je die taal ‘met goesting’ leert en gebruikt. Vzw De Rand zet daarom in op taalstimulering in de vrije tijd en dus ook in sport. Samen scoren met Nederlands, dat is wat vzw De Rand met “Boest!” wil.

Ook als federatie werden we betrokken bij de ontwikkeling van dit interessante product en we zijn overtuigd van het nut ervan. Het is een mooie aansluiting bij de map “Sportbegeleiding op maat” die al eerder ontwikkeld werd in samenwerking met Beerschot Atletiek en die als doel heeft anderstalige nieuwkomers te begeleiden in hun sporttraject. We maken er zeker werk van om dit onder onze clubs te verspreiden. -Paula Vanhoovels (Vlaamse Atletiekliga)-

Ken je dit al?

Eerder ontwikkelde vzw De Rand samen met enkele partners waaronder Voetbal Vlaanderen ook al een memory spel voor anderstalige jongeren.
Met deze speldoos verwerven kinderen die nog geen of weinig Nederlands kennen op een speelse manier essentiële woordenschat die ze nodig hebben in de club of tijdens een stage. Via het klassieke memoryspel en andere spelvormen oefenen en herhalen ze de Nederlandse woordenschat. Op de kaartjes staat telkens een beeld, het juiste lidwoord en het woord. Kinderen die al kunnen lezen, spelen zelfstandig met vriendjes en oefenen tegelijk Nederlands. Ook Nederlandstalige kinderen die van voetbal houden vinden de kaartjes leuk om mee te spelen.

Iedereen kan de woordkaartjes gratis downloaden, printen, knippen en spelen.
Je kan met de kaartjes verschillende spelvormen spelen. Hier vind je extra speltips.

En nu?

Wens je je clubs op de hoogte te brengen? Dat kunnen wij enkel toejuichen!
Dit lijkt ons een mooi staaltje clubondersteuning waar clubs heel direct mee geholpen zijn.
Ik (tine@vlaamsesportfederatie) ondersteun je hier graag verder in.

Je kan ook rechtstreeks terecht bij vzw De Rand, daar helpt stafmederwerker Cindy Van Dijk je graag verder. Je kan haar contacteren via boest@derand.be of op het nummer 02 568 01 78.

Website: www.boestjesportclub.be

Auteur: 
Tine Van Bossuyt