Club Sport Innovatie: de guideline voor strategische innovatie

Zie je groeikansen door vernieuwde sportvormen binnen jouw clubs? Heb je het gevoel dat je meer mensen kan bereiken met een uitgebreider aanbod?

Wil jij graag werk maken van innovatie in jouw federatie? Zie je groeikansen op vlak van vernieuwde sportvormen binnen jouw clubs? Of heb je het gevoel dat je meer mensen zou kunnen bereiken met een uitgebreider aanbod? Begin er niet roekeloos en ondoordacht aan maar ga efficiënt en effectief te werk dankzij de ClubSportInnovatie-methode (CSI)! 

Binnen de wetenschappelijke valorisatieprojecten van de overheid ontwikkelde de KU Leuven afgelopen jaar een stappenplan voor vernieuwend projectmanagement binnen sportfederaties. Dit project werd begin 2017 aan de sportsector voorgesteld op de Kennisdag van KICS en dit najaar toegelicht aan de federaties. Via deze ontwikkelde werkwijze komt de sportclub centraal te staan bij het innovatieproces van je federatie. Het biedt sportfederaties immers richtlijnen voor de integratie van een vernieuwend sportaanbod in clubs of binnen de federatie.

De CSI-methode werkt in vier stappen: het vertrekt vanuit een analyse van (de situatie op) organisatie- en ledenniveau om op die manier, via een gerichte brainstormtechniek, op zoek te gaan naar een gepaste innovatiestrategie. 

 

Stap 1: Analyseer je innovatiemogelijkheden

Je staat stil bij wat je federatie vandaag doet, wat jullie willen bereiken en waar de sterktes, zwaktes en groeikansen van de federatie liggen.
Je gaat na wie je leden zijn en wie je minder goed weet te bereiken. Dit kan je doen aan de hand van een ondersteunende tool, namelijk de mappingtool.
Op basis van het voorgaande maak je een afbakening van de (probleem)situatie en ga je op zoek naar de bereidheid en capaciteit van je federatie om hier op in te spelen en te vernieuwen.
 

brainstormmethode

Stap 2: Zoek en selecteer een innovatiestrategie

Je gaat op zoek naar mogelijke innovatiestrategieën om een nieuw project uit te bouwen. Begin eerst bij een inspiratiefase. Vraag aan je collega’s en eventueel aan externen om inspiratie op te doen op het internet, bij andere (sport)organisaties, enz als voorbereiding op de brainstormsessie in deze fase. Vervolgens organiseer je een brainstormsessie om op zoek te gaan naar mogelijke ideeën voor je innovatiestrategie.

Vanaf deze stap in het innovatieproces is het cruciaal om met de sportclubs een participatieproces op te starten. De sportclubs zullen uiteindelijk de geselecteerde innovatiestrategie (mee) implementeren in de praktijk. Daarom is het essentieel om voldoende draagvlak bij de clubs te creëren.

Evalueer en prioriteer de ideeën die voortkomen uit de brainstorm. Welke ideeën bieden de meeste kansen? Welke ideeën zijn haalbaar en passen bij jouw federatie? Stel vervolgens een projectfiche op voor de beste ideeën uit de brainstormsessie. Je kan niet alles tegelijk doen, er moeten keuzes gemaakt worden. Selecteer één innovatiestrategie die je in de praktijk wenst te brengen.

 

schema stappenplan

Stap 3: Stel een projectplan op en voer het uit

Je ontwikkelt een gedetailleerd projectplan rond de geselecteerde innovatiestrategie om de uitvoering van het project gestructureerd aan te pakken. Je treedt op geregelde tijdstippen in interactie met je sportclubs, zowel tijdens als na het opstellen van het projectplan. Op deze manier bewaak je de gedragenheid voor het project bij de sportclubs. Je gaat over tot actie en voert het projectplan uit. Uiteraard hangen de acties af van de doelstellingen van je project.

 

Stap 4: Streef duurzaamheid na en ontwikkel een innovatiecultuur

Zorg ervoor dat er in de toekomst blijvend wordt ingezet op innovatie binnen de federatie. Om het vervolg van het project te verzekeren, zorg je voor een blijvend draagvlak bij de sportclubs. Blijf als federatie op zoek gaan naar toekomstige innovatieve projecten.

De betrokkenheid van de clubs is vanaf stap 2 van cruciaal belang om nadien de gedragenheid te garanderen. Op basis van een leidraad wordt nadien een projectplan opgesteld, waarbij ook nagedacht wordt over het streven naar duurzaamheid na de implementatie.

 

Deze CSI-techniek biedt een federatie niet enkel een handig stappenplan maar ook de nodige tools om tot een innoverende succesformule te komen! Aangezien VSF, net als de federaties die deel uitmaakten van de praktijktest, gelooft in deze werkwijze besliste VSF dit eindproduct van de KU Leuven verder in te bedden in haar werking en hier ook begeleiding voor federaties in te voorzien.
Vooral de mappingtool en de brainstormtechniek werden door de deelnemende federaties uiterst interessant bevonden.

Daarom nodigden we geïnteresseerde federaties op 8 november uit op onze “CSI startdag” om samen de eerste stappen te zetten in dit vernieuwende projectmanagement. Op de startdag op 8 november overliepen we samen het stappenplan inhoudelijk en hielpen we de aanwezige federaties bij de verkenning van de bijhorende tools.

Kon je er op 8 november niet bij zijn? Geen probleem, KU Leuven ontwikkelde een praktijkgids die je door het stappenplan loodst aan de hand van cases, good practices en tips. Leg deze naast het stappenplan en je bent vertrokken. Op onze website, onder de pijler “Producten” vind je alle tools en documenten (608 t.e.m. 616).

Overzicht van tools

GPS-brainstormmethode

De brainstormmethode die tijdens onze CSI startdag werd toegelicht is de GPS-methode. Die werkt op basis van zes trends en ontwikkelingen waar jouw federatie vandaag voor staat. Tijdens een brainstormsessie van enkele uren tot een halve dag kom je tot minstens 120 ideeën. Daaruit destilleer je dan drie uitgewerkte projecten waarmee je aan de slag kan.

Een GPS-brainstorm werkt in drie stappen. Die zorgen ervoor dat er tijdens de sessie veel ideeën naar boven borrelen zonder dat de brainstorm eindigt in chaos.

  • Stap 1: ideeën genereren rond het GPS-bord. In duo verzinnen de deelnemers ideeën rond de trends en ontwikkelingen die op het bord liggen. Normaal gesproken levert dit in één uur minstens 150 ideeën op!
  • Stap 2: ideeën selecteren. De groep kiest de beste ideeën.
  • Stap 3: ideeën uitwerken. In kleine groepjes worden de beste ideeën uit stap 2 verder uitgewerkt tot een projectfiche.

Na het brainstormen mag iedereen stemmen over de beste ideeën.


Aarzel niet om VSF te contacteren en te kijken wat wij voor jullie kunnen betekenen in dit proces. Zo stellen we in de toekomst o.a. het GPS-brainstormbord ter beschikking en voorzien we maatbegeleiding waar mogelijk. Stel je vraag aan Tine.

Auteur
Tine Van Bossuyt