Deelnemen aan een Erasmus+ project? Enkele cases!

Op 4 april 2019 ligt er opnieuw een deadline om een projectvoorstel in te dienen bij Erasmus+. Dat EU-sportprogramma zal voor "kleine samenwerkingsverbanden" in 2019 ongeveer 150 projecten financieren, voor maximaal € 60.000 per project. Zeker interessant voor sportfederaties en sportclubs!

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Het sportprogramma heeft in de huidige EU-beleidsperiode (2014-2020) een budget van 265 miljoen euro. Voor sport en bewegen zullen meer dan 10.000 verenigingen in meer dan 1.500 EU-projecten over de grenzen heen van elkaar leren.  

Deelnemen aan een EU-project biedt veel kansen op meerwaarde. Heb je interesse? Stap zeker mee in. Er zijn in elk project grote culturele en organisatorische verschillen tussen de deelnemende partners, maar het is belangrijk om te kiezen voor een EU-project dat bijdraagt aan een kerntaak of -doelstelling van jouw organisatie.

Dien jouw Erasmus+ Sport projectvoorstel ten laatste op 4 april in

4 april 2019 is de uiterste indiendatum voor de Erasmus+ Sport projecten van dit jaar.  In 2020 komt er nieuwe oproep met indiendatum begin april. 

Vooral de zogenaamde "kleine samenwerkingsverbanden" bieden veel kansen voor Vlaamse sportfederaties en sportclubs. Het budget voor dit soort projecten is alweer verhoogd. Voor 2019 bedraagt het in totaal € 8 miljoen. Daarmee zal de EU in 2019 ongeveer 150 projecten financieren, voor maximaal € 60.000 per project. In 2018 was dat resp. € 6,5 miljoen voor 110 projecten. In 2015 bestond dit programma nog niet. Bij kleine samenwerkingsverbanden heb je aan 3 partners uit 3 landen voldoende.  In elk project moet minstens 1 partner een sportclub zijn.

  Vlaamse sportfederaties en sportclubs hebben 5 redenen om in te tekenen of partner te zijn:

  •  het hoogste totaalbudget ooit in één jaar (8 mio euro)
  • het grootste aantal projecten ooit dat in één jaar zal worden goedgekeurd (150)
  • de administratie bij het indienen is sterk vereenvoudigd t.o.v. de voorbije jaren 
  • 50%, dat was de vorige jaren de gemiddelde kans op selectie voor financiering 
  • elke project moet minstens één sportclub als partner hebben

  Op de Europapagina’s op onze website kom je alles te weten over Erasmus+ Sport.  Je vindt er ook de link naar de Erasmus+ programmagids voor 2019.

  Case: Mixed Ability Rugby

  Een mixed ability rugby team is gewoon een ander team binnen een rugbyclub. Inclusief sporten staat in zo’n team centraal. Een mixed ability team bestaat uit spelers zonder en met beperking, en ook leeftijd en gender zijn hierbij ondergeschikt aan het spelplezier.

  Rugby Vlaanderen streeft naar rugby voor allen. Rugby Vlaanderen is daarom eind 2017 in het Erasmus+ Sport project MIXAR gestapt. MIXAR staat voor MIXed Ability Rugby. In het project wisselen de partners kennis uit om het potentieel van mixed ability rugby te verbeteren. MIXAR richt zich op kansen creëren in de persoonlijke ontwikkeling van de spelers, het versterken van het team en de club, het verlagen van de drempel voor andere ploegen om ook met mixed sport te starten.

  Binnen het project wordt een methodologie uitgewerkt voor gemengd sporten. Mixed ability teams kunnen behoorlijk anders van elkaar zijn samengesteld. De methodologie die wordt uitgewerkt is gericht op hoe mixed ability teams goed te laten functioneren, in functie van hun samenstelling. Daarom is het eerder een methodologie i.p.v. een kader van richtlijnen of het bepalen van regels. De overdraagbaarheid van de methodologie naar de verscheidenheid van de teams en de context waar ze spelen, is essentieel. Binnen het project wordt die methodologie getest. Het model wordt ook in verschillende landen gepromoot in "multiplier events", waarop geïnteresseerde clubs kunnen leren van wat in het project ontwikkeld is.

  De partners in het Erasmus+ Sport MIXAR project zijn de rugbyfederaties van Italië, Spanje en Vlaanderen, een instituut dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van werkmethodes, het departement inclusie en gemeenschap van de universiteit van Salamanca en IMAS (International Mixed Ability Sports).

  Rugby is zo'n geweldige sport. Erasmus+ maakt het mogelijk voor mixed ability teams uit geheel Europa om tegen elkaar te spelen, van elkaar te leren, rugby mogelijk te maken voor al wie van de sport houdt.

  Case: STICK project

  Studenten aan universiteiten en hogescholen bouwen aan academische competenties en ontwikkelen vaardigheden, om hun kansen in een behoorlijk wereldwijd geworden arbeidsmarkt te vergroten, en met hun talenten aan de samenleving van morgen bij te dragen. Voor de studenten van vandaag, horen daar bijna onvermijdelijk interculturele en taalvaardigheden bij.  Het Erasmus+ programma van de EU helpt hen om een studieverblijf in het buitenland te vergemakkelijken.

  Voor clubsporters ligt de lat soms nog hoger. Op Erasmus gaan betekent een half jaar of een jaar weg zijn uit de club. Er is kans dat ze sportief achteruitgaan door minder training, dat tijdens hun Erasmus hun vaste stek in de ploeg is ingenomen, of dat er zelfs geen plaats meer voor hen is in de club. Sportclubs verliezen door Erasmus op zijn minste een tijdlang een vertrouwde speler/speelster met waarde voor de club. Sportclubs zijn ook onzeker of hun speler/speelster na Erasmus terug in het team ingepast kan of wil worden.

  Clubsporters beslissen daardoor soms om niet op Erasmus te gaan. Ze missen hierdoor de kans op het verwerven van interculturele- en taalvaardigheid, alsook het leren op eigen benen te staan. Andere clubsporters beslissen hun club of zelfs hun sport te verlaten, en gaan op Erasmus. Clubs en federaties verliezen zo talenten.

  Het STICK project gaat na hoe Erasmus kan inspelen op de wensen van zowel de studenten als hun sportclub. Een structurele samenwerking tussen universiteiten en de sportclubs van hun stad, kan hierbij helpen. Dat kan door overeenkomsten waarbij atleten, in de stad waar ze op Erasmus gaan, in een lokale sportclub op zijn minst kwalitatief kunnen trainen, of zelfs deelnemen aan wedstrijden op hun niveau. Mogelijk zien sportclubs hun spelers/speelsters met een sportieve en persoonlijkheidsmeerwaarde terugkomen. Dat sluit dan weer aan bij de bedoeling van op Erasmus gaan.

  Het project focust op veldhockey, maar de eindresultaten zijn uitdrukkelijk bedoeld voor alle sporten. De partners in het project zijn universiteiten en hockeyclubs uit Spanje, Engeland, Ierland, Nederland en België. Voor België zijn dat de Universiteit Antwerpen en KHC Dragons uit Brasschaat.

  Ik zie niet graag een waardevolle speler of speelsters op Erasmus gaan. Ik zie ze wel graag terugkomen, beter spelend en met meer persoonlijkheid dan voor ze vertrokken. (een clubcoach)

  Case: Rudyco Cycling Team

  Het "International talent development project" liet jonge wielrenners, uit clubs die aan het project deelnamen, internationale wedstrijdervaring opdoen. Het project werd geleid door het Vlaamse Rudyco Cycling Team. Partners in het project waren clubs uit Frankrijk, Nederland en Luxemburg. Het resultaat van het project was een blauwdruk met methodieken hoe structurele kansen geboden kunnen worden aan álle jonge wielrenners (jongens en meisjes) en hun clubs om deel te nemen aan internationale wedstrijden, op basis van hun motivatie, en onafhankelijk van talent of financieel vermogen. Zo krijgen meer jongeren de kans om nieuwe ervaringen in internationale wedstrijden op te doen, dan alleen toptalenten en kinderen van ouders met voldoende financiële capaciteiten en tijd. Met dit project werd structureel de grens verlaagd voor talentvolle jongeren om ervaring op te doen in internationale wedstrijden.

  Meer dan 100 Vlaamse verenigingen namen sedert 2014 deel aan een EU-sportproject

  Het zijn allemaal Vlaamse sportfederaties en sportclubs die de voorbije jaren partner waren in een Europees sportproject, net als nog meer dan 75 andere Vlaamse verenigingen.

  • Kraainem FC
  • City Pirates
  • Rugby Vlaanderen
  • Brussels Boxing Academy
  • Parantee
  • KAA Gent
  • FROS Multisport Vlaanderen 
  • KHC Dragons
  • VLAS
  • OKRA-Sport+
  • Lizards Lubbeek
  • Eskabee
  • Voetbal in de Stad
  • VSF
  • Club Brugge
  • Kreg Rotselaar
  • BOW Wijgmaal
  • OHL
  • S-Sport Recreas
  • Victory Wanderers
  • Football+ Foundation
  • Rudyco Cycling

  The future looks bright: meer kansen voor de Vlaamse sportfederaties en sportclubs binnen Erasmus+ Sport vanaf 2021-2027

  1. een verdubbeling van het Erasmus+ Sport budget naar € 550 miljoen
  2. een door de EU gefinancierde Erasmus+ Sport medewerker in Vlaanderen (en elke Europese lidstaat)
  3. individuele leermobiliteit voor medewerkers, trainers, officials en vrijwilligers van sportverenigingen
  4. beheer van een deel van het Erasmus+ Sport budget door Vlaanderen (en in elke lidstaat).

  Dat zijn 4 belangrijke zaken waar de Europese Raad van Ministers, de Europese Commissie en het Europees Parlement naar toe werken voor Erasmus+ Sport in de EU beleidsperiode 2021-2027. Dat is ook waarop EU Sport Link van de VSF en het ISB op inzet. Finaal zal het Europees Parlement hier na de Europese verkiezingen van mei 2019 over stemmen.

  Een Erasmus+ Sport beheer dichter bij wie de sport in Vlaanderen beheert. De kans voor Vlaamse sportmedewerkers, -coaches, -officials en -vrijwilligers om enkele dagen op studiereis in het buitenland te gaan. Een Erasmus+ Sport medewerker in elke lidstaat, met grondige kennis van de eigen sector, die Vlaamse verenigingen helpt de juiste partners te vinden om van te leren of mee samen te werken. Dit is waar de Vlaamse Sportfederatie via EU Sport Link op inzet vanaf 2021. Dat zijn kansen die het huidig Erasmus+ Sport programma niet biedt.

  Meer weten?

  Mail Bart.Verschueren@EUSportLink.be of bel hem op 0486 76 28 03.

  EU Sport Link is een initiatief van VSF en ISB. Het informeert Vlaamse sportfederaties, sportclubs en lokale besturen over kansen in Europa en begeleidt hen hierbij.

  Auteur: 
  Philippe De Witte