Een student in jouw sportfederatie?

Kan je voor een project wat extra mankracht gebruiken? Uitvoerend of eerder meewerkend?
Meedenkend of analyserend? Ben je dus op zoek naar een opportuniteit of hefboom om bepaalde projecten aan te pakken? Neem dan zeker een kijkje in de VSF-gidsen "stagestudenten" en "eindwerken".

De gidsen zijn vernieuwd voor het academiejaar 2018-2019 en VSF stelt deze opnieuw online ter beschikking. Ze bevatten alle informatie (inhoud stage, contactgegevens, timing,...) om vlot een student te vinden voor jouw sportfederatie.
 

De Zwemfed aan het woord

De Vlaamse Zwemfederatie schakelde vorig academiejaar (2016-2017) een student in binnen hun werking. VSF polste even bij medewerkers David de Wandel (directeur sportkaderopleidingen zwemmen) en Els Audenaert (sporttechnisch coördinator) naar hun ervaringen. 

Jullie hebben in het verleden reeds samengewerkt met studenten binnen jullie federatie. Vanuit welk oogpunt schakel je deze studenten in?

We werken samen met studenten zowel in het kader van Bachelor- en Masterproeven als voor het uitwerken van nieuwe initiatieven, onderzoeksprojecten en het ontwerpen van PR-materiaal. Meestal dienen ze een beleidsmatig doel, maar via onze DSKO worden ook opleidingsgerelateerde onderzoeksvoorstellen uitgeschreven.

Hoe zijn jullie in contact gekomen met de onderwijsinstelling en de student?   

We zijn specifiek op zoek gegaan via de gids "stagestudenten" die de VSF ons heeft bezorgd. In het kader van het project dat we voor ogen hadden, namen we contact op met de studierichting "Bachelor-na-Bachelor advanced business management - sportmanagement" van de UC Leuven- Limburg. 

In deze studierichting krijgt een student een specifiek project toegewezen en moeten concrete projectdoelen gerealiseerd worden. Vanuit de school wordt ook een externe projectbegeleider aangesteld, een specialist in het vakgebied, die de student ook aanstuurt, corrigeert en inspireert. Om zo samen met ons tot het beste resultaat te komen. Voor deze stage betaal je echter wel een forfaitaire vergoeding omdat er externe expertise aanwezig is.

Meer informatie hierover kun je steeds terugvinden in de gids stagestudenten.

Wat was zijn opdracht precies binnen de Vlaamse Zwemfederatie? 

De student had als opdracht het zwemlandschap gedetailleerd in kaart te brengen. We wilden weten wie de georganiseerde aanbieders zijn van de verschillende zwemsportdisciplines in Vlaanderen en Brussel. Deze analyse werd gekoppeld aan een bevraging naar het aanbod en de begeleidingskwaliteit in onze clubs.

Hoe verliep de samenwerking met de onderwijsinstelling? En hoe heb je het evaluatie- en opvolgingsproces ervaren dat je als stagementor toch dient af te leggen?

Alles verliep vlot. Er werd vooral via mail of telefoon contact gehouden. Dit resulteerde in een minimale werkbelasting maar volstond toch om de tussentijdse evaluaties te stofferen en een goede opvolging te garanderen. Een goed proces vraagt uiteraard altijd de nodige inspanningen van alle betrokken partijen (student, mentor, begeleider) maar op het einde van de rit ervaren we dit telkens als een absolute win-win.

Wat zijn volgens jou de voordelen om studenten in te schakelen binnen de werking van de sportfederatie?

In eerste instantie zorgt de student natuurlijk voor een aanzienlijke inhoudelijke bijdrage. De student kan zich toeleggen op een onderwerp dat - meestal omwille van gebrek aan tijd of middelen- nog onvoldoende in kaart kon worden gebracht. In vele gevallen brengt zo’n student ook heel wat nieuwe kennis of inzichten met zich mee. Onze laatste student was erg volwassen, zelfstandig en betrouwbaar. Hij was weliswaar een tijdelijke, maar grote meerwaarde voor onze dagelijkse werking.

Zijn er plannen om opnieuw een student in te schakelen binnen de sportfederatie?

Absoluut. Waarschijnlijk zullen we opnieuw een project indienen. Natuurlijk heb je geen garantie op het vinden van een geïnteresseerde en geschikte kandidaat. Daarom trachten we onze projecten of onderzoeksvoorstellen zo concreet en duidelijk mogelijk uit te schrijven.

Download

De VSF stelt de gidsen "stagestudenten" en "eindwerken" online ter beschikking voor haar federaties. 

Werk je voor een onderwijsinstelling? En heb je interesse om ook met een specifieke studierichting in de gids(en) te staan? Neem dan contact op met Sara Pannecoucke via sara@vlaamsesportfederatie.be.

Auteur: 
Sara Pannecoucke