Gymfed stapte mee in het project "Sports Clubs for Health"

De GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw is partner in het Erasmus+ Sport project "Sports Clubs for Health" (SCforH). Het is een in Finland ontwikkelde methodiek om binnen een sportfederatie structureel aandacht te besteden aan "gezond" sporten. We vroegen de federatie naar haar ervaringen als projectpartner.  

Het EU-project heeft 2 doelstellingen: het uittesten van de SCforH methodiek in sportfederaties in meerdere landen en nagaan hoe de SCforH methodiek kan worden opgenomen in het beleid van de sportfederaties en van de overheden. Binnen het project neemt de Gymfed vier taken op zich. Het stelt een inventaris op van waar de Gymfed reeds op inzet rond gezond sporten; zoals aandacht voor kindvriendelijkheid, het bieden van kansen op levenslang sporten en dus het tegengaan van drop-out bij zowel jongeren als senioren, het belang van de positieve belevenis van het sporten bij zowel de competitieve als de recreatieve sporter, enzovoort. De Gymfed werkt samen met de andere partners in het EU-project aan een overzicht van de belangrijkste voordelen van een structurele aandacht van federaties voor het gezond sporten in hun clubs. De Gymfed schrijft samen met de partners in het EU-project aanbevelingen voor de overheden uit, om het gezond sporten structureel te helpen uitbouwen. De Gymfed ontwerpt mee een toolkit voor de sportclubs om het gezond sporten verder te ontwikkelen. 

Stap zeker in een EU-project als je de kans krijgt. Zorg dat de doelstelling van het EU-project aansluit op kerndoelstellingen van jouw federatie.

Als grote sportfederatie is de Gymfed steeds op zoek naar mogelijkheden om vernieuwend te werken. De wens om in te spelen op nieuwe tendensen in de samenleving en gewijzigde verwachtingen van haar burgers, rond een gezonde sportbelevenis, was reeds een doelstelling van de Gymfed. Een voorbeeld van deze mindset is “multiskills voor gym” van de Gymfed, een aanvullend aanbod om haar doelpubliek te verruimen en meer Vlamingen gezond actief te doen leven. De Gymfed ziet in haar deelname aan het EU-project een belangrijke kans om een verdere stap te zetten in haar aanbod van programma’s en “tips and tricks” om in het dagelijks leven gezond actief bezig te zijn. De Gymfed wil door haar deelname aan het EU-project leren van de expertise, de ervaringen en de goede voorbeelden van collega-federaties uit andere landen rond gezond sporten.

Na 20 maanden van dit 30 maanden durend project, heeft de Gymfed al heel wat eye-openers opgepikt. Ze bekijkt nu of en hoe ze deze goede praktijken uit het buitenland in haar nieuw beleidsplan kan opnemen. Dat kunnen eenvoudige dingen zijn, zoals stretchoefeningen thuis of op het werk, die zowel het sporten in de club gemakkelijker maken, de mogelijkheid op blessures verminderen en de kans op blijvend lidmaatschap van een sportclub verhogen. Dat kan ook door het verbreden van het aanbod door de samenwerking met privépartners of met mutualiteiten, zoals dit in een aantal andere landen succesvol werkt. Andere partners in het EU-project hebben dan weer succesvolle voorbeelden van een aanbod overdag; voorafgaand, naast of buiten de traditionele sportclub. Het Finse equivalent van de Gymfed zet bv. actief in op een aanbod overdag voor zowel kleuterscholen als in zorgcentra. Dit biedt kansen op zowel meer levenslang gezond sporten voor elkeen als op een grotere deelname aan de georganiseerde sport (lees: lidmaatschap van een sportclub). In Finland leidde dit aanbod ook tot meer professionalisering bij de Finse Gymfed en meer sportgerelateerde tewerkstelling. 

De deelname aan het EU-project ziet de Gymfed als een stap in een proces. Belangrijk voor de Gymfed, bij haar keuze om deel uit te maken van dit EU-project, was dat de doelstellingen van het EU-project en van de Gymfed bij elkaar aansluiten. Door deel te nemen aan het project, kan de Gymfed haar algemene doelstellingen uitwerken in operationele doelstellingen, op basis van wat het leert in het project.

Voor Inge Doens, die het project voor de Gymfed opvolgt, valt de investering naar tijd en energie in het EU-project goed mee. Dat is ongeveer 100 uren op een jaar. Vooral de meetings in het buitenland vergen tijd en zijn behoorlijk intensief. Ook net voorafgaand en na de meetings moet er tijd worden geïnvesteerd in het project. Tussen de meetings door zijn er evenwel ook weken dat er niet aan het project moet worden gewerkt. In het SCforH project zullen er 6 meetings zijn, dat is dus ongeveer 1 meeting om de 5 maanden. Deze meetings duren doorgaans 2 werkdagen, met de reistijd erbij is dat 3 dagen per meeting. Inge Doens vindt niet dat haar courante taken lijden onder de tijd die ze investeert in dit EU-project. Uiteraard blijft het werk liggen tijdens de meetings in het buitenland. Omdat de data van de meetings ruim op voorhand bekend zijn en mits een goede planning vormt dit geen echt probleem. “Uiteindelijk haal je meer uit het project dan dat je er in stopt”, vindt Inge. Je leert heel wat door de contacten die je hebt, zaken die je kan meenemen als meerwaarde binnen de werking van jouw federatie. Overigens vindt Inge het voor de Gymfed leerrijk en raadt ze elke sportfederatie aan om te investeren in een netwerk dat je toelaat “eens over het muurtje te kijken” of door anderen “van over het muurtje eens naar jou te laten kijken”. Het helpt om bepaalde initiatieven van jouw sportfederatie beter uit te werken of uit te sluiten. 

Inge Doens realiseert zich dat de projectleider van het project beduidend meer tijd investeert in de organisatie en de administratie van het project. Inge Doens is blij dat de Gymfed enkel een partner is in het project, niet de leider, waardoor de Gymfed zich volop kan concentreren op de inhoudelijke aspecten van het project en wat voor de Gymfed zélf belangrijk is.

De belangrijkste boodschap van Inge Doens, voor een sportfederatie met interesse in een EU-project deelname, is: stap zeker in een EU-project als je er de kans toe krijgt. Zorg hierbij dat de doelstelling van het project aansluit op kerndoelstellingen van jouw federatie. Deelname aan een EU-project biedt veel kansen op meerwaarde om meer en betere initiatieven te ontwikkelen binnen een bestaand proces dat jouw federatie beoogt. Er zijn in elk project grote culturele en organisatorische verschillen tussen de deelnemende partners, het is belangrijk om voor jouw organisatie te blijven focussen op concrete en haalbare stappen die je kan leren en implementeren in jouw organisatie.

Concreet voor het SCforH project hoopt de Gymfed dat hun bevindingen ook doorstromen naar het sportbeleid van zowel de Vlaamse als de Europese overheden. 

Meer info

De website van "Sports Club for Health" is www.scforh.info.
Voor meer vragen over dit project kan je terecht bij Inge Doens van de Gymfed via mail: ingedoens@gymfed.be 

Auteur: 
Philippe De Witte