Hockey4Life: opleidingsvisie

Als sportfederatie met minderjarige leden is het belangrijk om een visie te hebben op vlak van de ontwikkeling en begeleiding van de jeugdleden, zowel op sportief als extra-sportief vlak. Vanaf welke leeftijd heb je een aanbod? Op welke leeftijd wordt een competitievorm aangeboden en hoe is die aangepast aan het kind? Zijn er alternatieven voor kinderen die geen competitie willen doen? Welke vaardigheden wil je op welke leeftijd triggeren? Vanaf welke leeftijd begin je op (welke) technieken te trainen? Hoe ga je om met jongeren van 14 tot 18 jaar?

Diverse sportfederaties hebben de afgelopen jaren concreet werk gemaakt van dergelijke visie. Sommige federaties baseerden zich hiervoor op het Long Term Athlete Development-concept (LTAD) van de Canadese Sport for life Society. Andere gingen vanuit een andere invalshoek aan de slag. Maar bij alle ontwikkelde lijnen zijn elementen zoals motorisch leren, plezierbeleving, verhogen van competenties,... de rode draad. 

Het hebben van een visie is belangrijk, maar ook het helpen van de clubs in het concreet toepassen van die visie is essentieel als sportfederatie. Daarom maakten enkele federaties de vertaling van hun visie naar producten of tools voor hun clubs. In het VSF Magazine van maart 2016 verduidelijkten we al het vormingsplan van Rugby Vlaanderen, en hoe zij hun opleidingsvisie vertalen op clubniveau. In dit artikel gaan we dieper in op “Hockey for life”, een map van de Vlaamse Hockeyliga. 

Opleidingsplan voor hockey

Hockey for life is het allereerste opleidingsplan voor hockey dat op een overzichtelijke manier beschrijft welke fases een actieve hockeyspeler doormaakt, en aan welke punten sportbegeleiders en ouders aandacht moeten besteden in de ontwikkeling van een beginnende hockeyspeler tot een seniorenspeler op elite- of recreatief niveau.

Hockey for life is een combinatie van het Canadese LTAD-model en de expertise van verschillende high performance managers, trainers en coaches. Het geeft aandacht aan vier aspecten: technisch, tactisch, fysisch en mentaal. 

  Sleutelprincipes

  • Moedig multi-sport, multi-positioneel, multi-move aan op jonge leeftijd.
  • Focus op perfectioneren van de voornaamste basic skills.
  • Geef spelers de ruimte om de benodigde skills te ontwikkelen.
  • Focus op ontwikkeling, moedig spelers aan om te willen winnen, niet om te moeten winnen.
  • Investeer in de volgende generatie. Gebruik opgeleide trainers/coaches voor de jongste jeugd en zeker voor beginnende hockeyers.
  • Wees de beste in wat we doen. Verdedigen, steal en counter! 

   Fundamenten

   1. Begin bij de fundamenten
   2. Late specialisatie
   3. Ontwikkelingsleeftijd
   4. Volledige ontwikkeling
   5. Trainbaarheid
   6. Periodiseren
   7. Planning
   8. 10-jaren regel
   9. Alle systemen op 1 lijn
   10. Continue verbetering

   Een interessante fase is de “ACTIVE for life”-fase. Deze fase heeft als doelstelling “plezier in het hockey” en nee, ze focust niet op “na de seniorenleeftijd”, maar is er voor iedereen vanaf u14. Op die manier bied je een goede oplossing voor drop-out vanaf de middelbare school (iets wat in veel sporttakken een uitdaging is).

   Blessurepreventie

   Voor fase 3 tot en met 6 is een luik blessurepreventie toegevoegd. Deze bevat oefeningen op vlak van rompstabilisatie, functionele kracht, balanstraining en lenigheid. 

   Learn to train

   We zoomen even in op de “learn to train”-fase (u10, u11, u12). Naast de kaarten zijn ook enkele voorbeeldoefeningen bijgevoegd in de map. Qua mentale aspecten en fysische aspecten wordt bij deze leeftijd specifieke focus meegegeven. 

   TIPS VOOR FEDERATIES

   Welke tips kun je aan andere federaties meegeven die dergelijk plan willen uitwerken?

   Cindy Vanduffel (Vlaamse Hockey Liga): “Allereerst moet je een duidelijke visie hebben en weten voor wie je dit plan wil uitschrijven en wat je ermee wil bereiken. Onze doelstelling was enerzijds een basisdocument ontwikkelen waar alle clubs mee aan de slag kunnen en anderzijds moest dit plan aangepast kunnen worden aan de visie en de noden van de clubs. Voor de ontwikkeling hebben we uiteraard zelf heel wat opzoekingswerk gedaan en daarnaast hebben we specialisten in hun domein (fysiek, mentaal, technisch, tactisch en blessurepreventie) samen gebracht. Hockey4Life is het resultaat van hun kennis en ervaring, in combinatie met wetenschappelijke studies en voorbeelden vanuit andere sporten. 

   Voor de VHL moest het een werkdocument zijn dat steeds verder uitgebreid kan worden. Zo blijft het “levend”. Om die reden hebben wij er een (dikke) map van gemaakt waar nieuw bijlagen in toegevoegd kunnen worden.

   Nog een tip is dat het een praktisch document moet zijn zodat het ook gebruikt wordt in de praktijk. Wij hebben gekozen voor een map met kaarten die trainers of coaches mee kunnen nemen op het terrein. Het ontwikkelen van een plan is één, maar het oog wil ook wat! Zorg dus voor een mooie lay-out en gebruik de juiste foto’s. Een database aanleggen met voldoende foto’s is geen overbodige luxe.” 

    

   Op welke manier stimuleert en ondersteunt VHL de clubs om dit te implementeren op clubniveau?

   Cindy Vanduffel: “Om te beginnen hebben we infoavonden georganiseerd voor de jeugdschoolverantwoordelijken van de clubs om heel het plan toe te lichten. Gezien de vraag om dit te ontwikkelen vanuit de clubs kwam, waren deze alvast zeer enthousiast.

   We voorzien ook in opleidingen voor onze reeds gediplomeerde initiators daar het Hockey4Life geïntegreerd zal worden binnen de opleiding Initiator Hockey. Dit vormt immers de basis van heel onze jeugdopleiding.

   Al onze toekomstige Initiators zullen dus opgeleid worden volgens dit plan. Op deze manier zijn we ervan overtuigd dat de clubs het ook zullen integreren binnen hun werking. Het feit dat clubs dit kunnen aanpassen naargelang hun eigen noden zorgt er volgens ons ook voor dat dit geïmplementeerd zal worden.

   Via het jeugdsportproject voorzien we ook een beloning voor trainers of coaches die de bijscholing volgen.

   Als VHL zijn wij er in ieder geval van overtuigd dat dit een fantastisch document is voor de jeugdopleiding binnen de clubs!”  

   Auteur: 
   Sophie Cools