Inspiratie!

In dit artikel geeft het VSF-team je wat inspiratie mee. Dingen die ons opvielen, of waarvan we denken dat je ze als federatiemedewerker moet gezien hebben. We geven ook enkele tips en kregen daarbij hulp… van wie? Ontdek het snel!

Verfrissende communicatieaanpak van Parantee-Psylos

In samenwerking met communicatiebureau Magenta zet Parantee-Psylos het fun-aspect van G-sport op een frisse manier in de kijker. Voor het laagdrempelig project FUNdamentals ontwikkelden zij vijf sympathieke figuurtjes die zowel fun als sport uitstralen.

Ze komen ook tot leven in een aftermovie (zie hieronder) van het G-jeugdsportfeest, een van hun FUN-activiteiten. Daarin zien we dat het G-Jeugdsportfeest een leuke en gevarieerde sportieve dag voor kinderen en jongeren met een handicap was. In de aftermovie werd het persoonlijke en fun-aspect extra in de verf gezet. Want plezier beleven is de eerste, FUNdamentele fase in de ontwikkeling van elke sporter.

 

Ken jij de Top Topical kalender van I Like Media al?

 

Deze handige kalender is een simpele Excel, met alle belangrijke data die je kan gebruiken om als beheerder van sociale media binnen jouw federatie in te spelen op de actualiteit.

Zo kan je interessante linken maken tussen “Wereldvrouwendag” en jouw sportaanbod voor meisjes en vrouwen, of kan je (waarom niet?) op “World PI Day” je trainers uitdagen om een opwarmingsoefening op training te doen die te maken heeft met PI… Om maar te zeggen: bijna elke dag is wel “dag van iets”, en dus een handige invalshoek om je aanbod in de kijker te zetten of lopende initiatieven extra te promoten.

Neem zeker een kijkje, al is het maar omdat je ontdekt dat er dagen bestaan als “Underdog Day” of “World Egg Day”. Surf naar www.ilikemedia.be/top-topical-kalender

Moeten we sporters nu als consumenten of als leden behandelen?

Zin in inspirerende lectuur over consumentenverenigingen versus ledenverenigingen? Lees dan zeker het interessante proefschrift over sportverenigingen, consumentisme en modernisering van verenigingen van Jan-Willem van der Roest.

Door maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering en commercialisering zijn veel betrokkenen bij sportverenigingen zich zorgen gaan maken over het voortbestaan van deze verenigingen. Met name de vrees voor een groeiende “consumentistische” houding onder de leden en potentiële leden is groot, omdat men vermoedt dat de leden steeds minder zullen gaan deelnemen aan het vrijwilligerswerk binnen de vereniging. Sportverenigingen zouden er volgens sportbeleidsmakers van de nationale sportbonden dan ook goed aan doen om hun activiteiten flexibeler en servicegerichter vorm te geven om zo de concurrentie met commerciële sportorganisaties (zoals fitnessclubs) en informeel sportaanbod (zoals hardloop- en fietsclubjes) aan te kunnen gaan.

Uit het proefschrift van Jan-Willem van der Roest blijkt echter dat sportverenigingen maar mondjesmaat veranderen als gevolg van deze ontwikkelingen en bovendien nog weinig last hebben van een verminderde populariteit. Wel is er een duidelijke groep voorlopers te zien op het gebied van modernisering van het aanbod van verenigingen. Het gaat daarbij met name om de besturen waarin jonge, hoger opgeleide leden vertegenwoordigd zijn. Deze groep heeft in dezelfde mate te maken met consumentisme onder de leden als de grote groep klassieke verenigingen, maar voert wel veranderingen door. Dat komt doordat deze bestuurders meer in contact staan met de buitenwereld en makkelijker inspelen op kansen in de omgeving, zoals bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden met andere verenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties. Het is echter niet zo dat deze verenigingen hun organisatiemodel radicaal omgooien. Zij blijven in de kern verenigingen die voor een groot deel afhankelijk zijn van vrijwilligers. Het ligt in de lijn der verwachting dat andere sportverenigingen ook deze geleidelijke verandering zullen ondergaan, zonder dat zij daarbij sterk van karakter zullen wisselen.

Meer lezen? Je vindt het proefschrift op deze webpagina van het Mulier Instituut.

Inspirerende tips van…

Inspirerende voorbeelden vanuit het VSF-team? Tof, maar… nog leuker om tips van collega’s uit andere federaties mee te krijgen, niet? Dit najaar verlieten enkele mensen de federatiesector. Maar niet vooraleer we hen vroegen welke tip of terugblik zij nog wilden delen met de andere federatiemedewerkers, voor ze de deur achter zich dicht trokken.

Simon Plasschaert

Simon Plasschaert werkte als sporttechnisch medewerker bij FROS Multisport Vlaanderen en is sinds juli 2017 aan de slag als beleidsmedewerker internationaal sportbeleid bij Sport Vlaanderen.

Een tip van Simon: 
Een job als federatiemedewerker biedt vele uitdagingen; je fungeert als aanspreekpunt, organisator, facilitator, raadgever en soms zelfs expert. Je bent actief op financieel, administratief, logistiek én sporttechnisch vlak. Daartegenover krijg je de kans om af en toe eens mijlenver uit je comfortzone te treden, en de kans om om te gaan met gepassioneerde mensen; de vrijwilligers.

Naast de nood aan flexibiliteit en leergierigheid is dit misschien nog wel het meest uitdagende: werken met personen die overlopen van passie voor hun sport en hun club, en die je meeslepen in hun enthousiasme. Zij: in hun vrije tijd. Jij: professioneel, fulltime. Zij: focus op hun club. Jij: focus op het grotere plaatje, namelijk de sporttak of zelfs verzameling van sporttakken (bv. de “innovatieve sporten”).

Dé grootste uitdaging als sporttechnisch medewerker bij FROS Multisport Vlaanderen? Mij niet laten overtuigen door het aanstekelijke enthousiasme van de vrijwilligers. Het scheelde niets of ik was naast federatiemedewerker ook lid bij de Vrije Zwemmers Gent, Badmintonclub Oes Leute, de Kubbezen, skateclub One Movement, De Bergsteigers, een zaalvoetbalclub én de bedrijfscompetitie volleybal…

"Een vrijwilliger die leeft voor zijn of haar sport, uren onbezoldigd investeert in vooruitgang en enkel met passie kan praten over de club. Zeg daar eens nee tegen…"

 

Tom Coeckelberghs

Tom Coeckelberghs was jarenlang topsportcoördinator binnen Sneeuwsport Vlaanderen, zette in september de stap naar het BOIC. Hij werkt er als high performance manager.

Een terugblik van Tom:
Iets waar ik best trots op ben in onze manier van werken bij Sneeuwsport Vlaanderen is de permanente drang om vooruit te gaan, om ondanks alle wijzigingen in decreten, minder financiële middelen voor de basiswerking, …resoluut te blijven kiezen voor positieve samenwerking en progressie.

Het Belgisch Kampioenschap Snowboarden bijvoorbeeld, dat al 17 jaar door Sneeuwsport Vlaanderen georganiseerd wordt, zal volgend jaar een samenwerking zijn met de Nederlandse Ski Vereniging. Met hen zitten we regelmatig samen om te “sparren” en te kijken waar we mekaar kunnen helpen op vlak van topsport, zodat we samen kunnen opboksen tegen de Alpenlanden, Scandinavië de VS en Canada.

Maar ook binnen Vlaanderen hebben we steeds gezocht naar win-winsituaties. Enerzijds met andere federaties zoals Sporta en Sportievak voor wat talentdetectie betreft tijdens sportkampen. Anderzijds met meer commerciële partners zoals Burton Snowboards die specifiek materiaal op de markt hebben gebracht voor kinderen. Dat heeft ons geïnspireerd tot het opzetten van nieuwe projecten zoals de Kids Tour en het innovatieve Kids & Parents project.

"Het permanent zoeken naar mogelijkheden om te verbeteren en te vernieuwen, vertrok steeds vanuit een enorme passie voor de sport."

Wat mij betreft één van de belangrijkste waarden om aan de slag te gaan in een kleine unisportfederatie.

 

Jan Jacobs

Jan Jacobs werkte tot eind augustus als administratief coördinator bij de Vlaamse Kano- en Kajakfederatie, en is nu actief in het buitengewoon onderwijs.

Een terugblik van Jan:
VKKF had reeds lange tijd brevettenboekjes en handleidingen opgemaakt om uniformiteit te krijgen in de basisopleiding van de kajakbewegingen. In dit boekje staan alle basisvaardigheden per niveau en discipline opgelijst, waar een test van kan worden afgelegd door de leden. Indien een brevetje is voltooid, mag men naar het volgende. Op het einde van de rit geldt een bepaald brevet ook als toegangsproef voor de initiatorcursus.

Met dit boekje kan je als lid bijhouden welke weg je hebt afgelegd of welke je nog af te leggen hebt binnen jouw discipline. Voor de clubtrainers is het een handig werkinstrument om te weten waar hun leden staan. De clubs wilden deze brevettenboekjes en handleidingen echter (bijna) niet gebruiken.

Enkele jaren geleden stapte de VKKF in de “FO jeugdsport”. De hele brevettenwerking werd ook in dit creditsysteem geïmplementeerd. Deze implementatie heeft gezorgd voor een opleiding die uniform verloopt, het ontstaan van een drive onder de kinderen om bij te leren en een ongeziene verhoging van het aantal deelnemers aan de initiatorcursus.

"Mijn tip? Blijf de clubs positief stimuleren om jouw plan in te bouwen in het grotere geheel!"
 

Olivier Antonis

Olivier Antonis werkte als administratief coördinator bij de Vlaamse Schermbond, maar verlaat de federatie voor een andere uitdaging.

Een terugblik van Olivier: 
Ik zit nu een kleine dertig jaar in de schermsport, maar ben slechts vier jaar professioneel actief geweest bij de Vlaamse Schermbond. Voordien heb ik dertien jaar in IT gewerkt. Waar ik met de meeste tevredenheid op terugkijk in mijn werk voor de VSB?

"Dat ik mijn knowhow in IT en projectmanagement heb kunnen aanwenden om de administratieve en financiële werking van de VSB te stroomlijnen en verschillende processen te automatiseren."

Het heeft ervoor gezorgd dat staf en bestuur een duidelijkere kijk hebben kunnen krijgen op de cijfers, belangrijk voor het uittekenen van een beleid. Het heeft ook tijdswinst opgeleverd, essentieel voor een kleine federatie als de onze. Jammer genoeg volstaat dat niet om de recente terugschroeving van ons personeelsbestand het hoofd te bieden.
 

Auteur: 
Sophie Cools