Leeftijdsdispensatie bij Voetbal Vlaanderen streeft naar maximale speelgelegenheid voor iedereen

Jeugdspelers krijgen toelating om een jaar lager dan hun leeftijdscategorie mee te spelen: een succesvol experiment!

Voetbal Vlaanderen experimenteerde tijdens de tweede helft van het voetbalseizoen 2017-2018 met een vernieuwd systeem van leeftijdsdispensatie. Zo konden jeugdspelers en -speelsters tot en met U17 binnen het gewestelijk jeugdvoetbal de toelating krijgen om 1 jaar lager dan hun reglementaire leeftijdscategorie mee te spelen. En met succes, na een geslaagde testfase trekt Voetbal Vlaanderen de lijn volgend seizoen verder door.

“Laatbloeiers, minder valide en minder getalenteerde kinderen zullen op deze manier dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen. Ze krijgen dezelfde professionele begeleiding die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur”, zegt Benny Mazur, secretaris-generaal van Voetbal Vlaanderen.

“Eénduidige, strenge en gedetailleerde regels zijn er eigenlijk niet om op terug te vallen, we rekenen vooral op het gezond verstand van de clubs. Het is niet de bedoeling dat teams zich op deze manier gaan aanvullen, laat staan versterken. De verantwoordelijkheid bij onze clubs leggen blijkt ook te werken. We werden vorig seizoen niet met klachten van tegenstrevers geconfronteerd”, zegt Benny trots.

“Naast het niveau waarin de spelertjes spelen (gewestelijk) en hun leeftijd (t.e.m. U17), is de enige en ook laatste vereiste dat er een goedkeuring van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger is. Ook hen willen we hierin een stem geven. Elke beslissing die genomen wordt moet vanuit het voordeel van het kind spreken. Ander gewin willen we op deze manier uitsluiten. In tegenstelling tot de goedgekeurde medische dispensatie die 1 tot 2 jaar geldig wordt, geldt de specifieke dispensatie maar een half jaar.”
 

Waarom we dit doen? Uit eigen overtuiging bij Voetbal Vlaanderen vinden we dat ieder jeugdlid op zijn of haar eigen niveau moet kunnen spelen. We streven naar maximale speelgelegenheid voor iedereen en blijven streven naar het ideaalbeeld waar iedereen evenveel speelt. Het systeem van leeftijdsdispensatie lijkt ons alvast een mooie stap in deze richting!

VSF vindt dit alvast een inspirerend initiatief. Wil je als federatie meer weten? Neem dan gerust contact op met Diederick Nys, manager Jeugdsport bij Voetbal Vlaanderen.

Auteur
Tine Van Bossuyt