Nieuwigheden studentenarbeid en 25-dagenregeling

De laatste jaren werden door de federale overheid een aantal maatregelen goedgekeurd om de mogelijkheden van studentenarbeid uit te breiden en te versoepelen. Goed nieuws voor de sportsector die (vooral in de zomermaanden, maar ook tijdens het sportseizoen) vaak een beroep doet op studenten in het kader van sportpromotionele activiteiten. Naast de studentenarbeid, maakt de sportsector ook graag gebruik van het systeem van de 25-dagenregel voor occasionele medewerkers. Sinds 1 januari 2017 zijn er voor beide statuten een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd.

 STUDENTENARBEID25-DAGENREGELING
Wie komt in aanmerking?
 • Studenten vanaf 15 jaar mits 2 eerste jaren van middelbaar onderwijs zijn afgerond.
 • Studeren is een hoofdactiviteit.
 • Ook in de zomer na afronding van de studies kan men nog aan de slag als jobstudent.

Komen niet in aanmerking:

 • Studenten met een beperkt leerplan
 • Avondschoolstudenten
 • Studenten die al minstens 12 maanden werken bij een werkgever
 • Stagestudenten 
Iedereen

Voor welke activiteiten kan de tewerkstellingsvorm gebruikt worden? 

Alle activiteiten
 • Organisaties die vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen inrichten: personen die als beheerder, huismeester, monitor of bewaker tijdens de schoolvakanties tewerkgesteld worden.
 • Door de overheid erkende organisaties die socio-culturele vorming en/of sportinitiatie verstrekken: personen die buiten hun werk- of schooluren of tijdens de schoolvakanties tewerkgesteld worden als animator, leider of monitor.
 • Inrichters van sportmanifestaties: personen die uitsluitend op de dag van een sportmanifestatie tewerkgesteld worden.
 • Niet voor betaalde sportbeoefenaars. 
Duur?

475 uren per jaar

 • Dit is nieuw sinds 1 januari 2017 en geeft zowel de student als de werkgever meer flexibiliteit.
 • Zo kan de student bijvoorbeeld voor een aantal uren per dag tewerkgesteld worden (wel steeds min. 3u) en zullen enkel de gepresteerde uren van zijn saldo afgetrokken worden.
 • Via de App Student@Work kan de student ook op elk moment zijn saldo nagaan.
 • Opgelet, de student mag per kwartaal max. 240u werken (behalve in de zomermaanden). Overschrijdt de student dit plafond, dan is er verlies van recht op kinderbijslag. 

25 dagen per jaar per occasioneel medewerker

 • Hier is iets minder flexibiliteit voorzien dan bij studenten:
 • Iedere gepresteerde dag, ook al is die gedeeltelijk, telt voor één dag. 
Contract- en aangiftevorm
 • Er wordt een schriftelijke studentenovereenkomst afgesloten (altijd bepaalde duur), ten laatste op de eerste dag van de tewerkstelling.
 • Er dient een Dimona aangifte gedaan te worden, uiterlijk op de eerste dag van de tewerkstelling. Werkt de student op verschillende tijdstippen tijdens het jaar voor de organisatie, dan kan per kwartaal een Dimona aangifte gedaan worden, waarbij het aantal uren wordt opgegeven. Je kan achteraf ook steeds het aantal effectief gepresteerde uren en de uitdienstdatum wijzigen. 
 • Er wordt een schriftelijke arbeidsovereenkomst i.k.v. art. 17 opgesteld (altijd bepaalde duur), ten laatste op de eerste dag van de tewerkstelling.
 • Sinds 1 januari 2017 moet er ook per werkdag een Dimona aangifte gedaan worden, onder werknemerstype A17.
  Werkt iemand meerdere achtereenvolgende dagen voor jouw organisatie onder de 25-dagenregeling, dan kan je via een “multidimona” wel meerdere dagen in één keer aangeven.
 • Bij overschrijding van de 25-dagengrens krijg je als werkgever automatisch een bericht.
 • Werkgevers die alleen werknemers tewerkstellen via de 25-dagenregel, zoals sportclubs, en dus niet ingeschreven zijn als RSZ-werkgever moeten zich eerst identificeren en ontvangen dan een tijdelijk RSZ-nummer. 
Is RSZ verschuldigd?

Indien aan de vorm- en duurvoorwaarden van studentenarbeid wordt voldaan, is enkel een solidariteitsbijdrage aan de RSZ verschuldigd van 8,13%, waarvan 5,42% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de student. 

Indien aan de vorm- en duurvoorwaarden van art. 17 wordt voldaan, is er vrijstelling van RSZ. 

Is bedrijfsvoorheffing verschuldigd?
 • Indien aan de vorm- en duurvoorwaarden wordt voldaan, vrijstelling van bedrijfsvoorheffing
 • Maak wel een fiscale fiche 281.10 op. 
 • Een progressieve bedrijfsvoorheffing is verschuldigd op maandbasis, en stijgt naargelang het uitbetaalde bedrag stijgt.
 • Maak een fiche 281.10 op. 
Cumul met andere statuten mogelijk?
 • Een cumul met de 25-dagenregeling en vrijwilligerswerk is mogelijk, maar niet gelijktijdig.
 • Een student kan wel tegelijkertijd een studentenovereenkomst hebben en freelancer zijn. 
 • Een cumul met studentenarbeid en vrijwilligerswerk is mogelijk, maar niet gelijktijdig.
 • Werklozen (mits aangifte RVA), gepensioneerden en zelfstandigen kunnen ook aan de slag onder de 25-dagenregeling. 

 

Auteur: 
Geraldine Mattens