Sociaal-sportieve sparringpartner gezocht?

Wist je dat je als federatie bij de ontwikkeling van al je sociaal-sportieve plannen een beroep kan doen op Demos vzw? Als kenniscentrum zet Demos heel actief in op het bevorderen van de participatie van kansengroepen in het Vlaamse sportlandschap. Thema’s zoals diversiteit en armoede staan hoog op hun agenda. We geven je hieronder een overzicht van hoe Demos voor jouw federatie een hulp kan zijn in de realisatie van al jouw sociaal-sportieve ambities. Ook geïnteresseerde sportclubs uit jouw achterban hebben bij hen mogelijkheden. 

Participatieprojecten

Steeds vaker krijgt Demos ondersteuningsvragen van sportclubs en federaties en dat is positief. Veel federaties en sportclubs willen zich sociaal engageren en lopen al met grote ambities rond. Alleen ontbreekt er soms een impuls: een plan, een netwerk van partners, middelen die een boost kunnen geven,... Voor zulke projecten is de subsidieoproep “participatieprojecten kansengroepen” in het participatiedecreet een interessante hefboom. Halfjaarlijks kunnen organisaties intekenen op deze Vlaamse projectoproep die gericht is op het bevorderen van de participatie van kansengroepen. Maar indienen is niet evident. Er zijn namelijk een aantal vereisten. Er wordt een sterk projectplan verwacht dat past in de geest van de oproep. We nemen vanuit Demos graag een rol op voor jou als klankbord. We bekijken projectvoorstellen inhoudelijk en geven feedback, want werken met kansengroepen vraagt knowhow. Van voor de start van een projectoproep organiseren we ook infosessies en thematische bijeenkomsten zodat je inhoudelijk vooruit kan. We denken mee na over hoe we ons netwerk ter beschikking kunnen stellen van jouw projectidee. En zo leer je misschien over een gelijkaardig project van enkele jaren geleden waar veel uit te leren valt. Dan vormen we graag een brug naar de geleerde lessen van die projecten. 

Federatie als matchmaker

De participatieprojecten kunnen voor jou als federatiemedewerker ook een meerwaarde betekenen. Er zijn hierbij twee opties. Je kan als federatie zelf een aanvraag indienen of je kan sportclubs uit je achterban begeleiden in de uitwerking van hun project. Vanuit Demos vinden we het belangrijk om de tweede optie zeer grondig te overwegen. Regelmatig dienen sportclubs een project in met een focus op het empoweren van mensen in armoede of over interculturaliteit, ouderbetrokkenheid of een ambassadeurstraject voor clubjongeren. Als federatiemedewerker kan je op zoek gaan naar clubs met noden en een potentieel. Je kan fungeren als draaischijf tussen Demos en geïnteresseerde clubs. Een betrokken federatie is immers een troef bij de beoordeling van een projectaanvraag. Een groot aantal sportclubs maakte in het verleden al dankbaar gebruik van ons aanbod voor ondersteuning. Zo diende de Antwerpse atletiekclub BVAC een project in voor de organisatie van een trainerscursus en bijhorende syllabus gericht op trainers met een diverse etnisch-culturele achtergrond. De Vlaamse Atletiekfederatie (VAL) speelde daarbij een rol als draaischijf tussen BVAC en Demos. Onze deur staat ook voor jou open als je een matchmaker wilt zijn voor een geïnteresseerde sportclub. 

Je kan als federatie zelf een aanvraag indienen of je kan sportclubs uit je achterban begeleiden in de uitwerking van hun project.

Als federatie indienen

Andere federaties dienden in het verleden zelf een participatieproject in. Zo werd destijds een project van KVV (sinds 1 april Voetbal Vlaanderen) goedgekeurd waarbij sociale sportclubondersteuning centraal stond. Federaties kunnen dus een project indienen, maar we zagen in het verleden dat dat niet altijd in een subsidie resulteerde. De projectoproep heeft een duidelijk impulskarakter en is gericht op praktijkontwikkeling. De administratie gaat nauwgezet na of het ingediende project niet ondersteund kan worden met sectorale werkings- en/of projectmiddelen, zoals bijvoorbeeld de optionele beleidsfocus "laagdrempelig sporten" in het nieuwe federatiedecreet. In het projectvoorstel zal je als federatie moeten aantonen dat je project absoluut noodzakelijk is om vernieuwing te realiseren. Daarenboven moet het gevoerde experiment een ruime weerklank en navolging genieten bij de clubs. Hun betrokkenheid van bij het begin is dus een must. Je kan altijd je project eens aftoetsen bij Demos. Dan bekijken we hoe je een realistische kans maakt op subsidie via de participatieprojecten. 

 

  • Trajectondersteuning

Ook trajectondersteuning is bespreekbaar. In dat geval geven we een engagement om samen met federaties gedurende enkele bijeenkomsten samen na te denken over een afgebakend thema. Dit gebeurde onder andere met Sporta vzw. Samen met enkele andere partners dachten we na hoe de brug kan worden gelegd tussen mensen in armoede en sportclubs. Onze bijdrage bestond uit het binnenbrengen van ons netwerk en onze expertise uit andere projecten. 

Sparringpartner

Onze ambities reiken verder dan ondersteuning van indieners van participatieprojecten. Ook via andere wegen vinden steeds meer federaties de weg naar Demos. Vandaag zijn we regelmatig sparringpartner van federaties met een uit te werken idee. We geven feedback, stellen ons netwerk ter beschikking en nemen waar mogelijk een engagement op. Ondersteuning gebeurt op diverse manieren, afhankelijk van de behoefte. We geven alvast een greep uit de brede waaier van ondersteuningsmogelijkheden. 

  • Projectgroepen

We zetelen soms in projectgroepen die door federaties worden georganiseerd. Zo organiseerde Voetbalfederatie Vlaanderen (intussen Voetbal Vlaanderen) een projectvergadering waarbij we samen met andere praktijkpartners nadachten over hoe in de Antwerpse regio een project kan worden uitgerold dat de brug legt tussen de federatie, scholen en sportclubs. De finaliteit van dit project bestaat erin om jonge moslima’s te kunnen toeleiden naar een duurzaam sportaanbod. 

  • Overlegmoment

Een ondersteuning kan ook heel eenvoudig zijn: een gezamenlijk overlegmoment rond een thema. We kregen van de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie (VJJF) de vraag om mee na te denken over hoe een nieuw laagdrempelig project kan worden opgezet dat focust op het betrekken van kansengroepen in sportclubs. Daarbij gaven we input, kaders en een netwerk waarmee deze federatie vooruit kon gaan.

 

  • Website

Ondersteuning hoeft niet per se via overlegmomenten te gebeuren. Op onze website vind je allerlei artikels, documenten en blogberichten. Die artikels kunnen aanleiding geven voor verdere ondersteuning. Zo vroeg een medewerker van de Belgische voetbalbond (KBVB) om een FAQ oftewel een “vraag en antwoord-rubriek” omtrent vluchtelingen en voetbal na te lezen. Deze vraag vloeide wellicht voort uit het gezamenlijk ontwikkeld document “FAQ Vluchtelingen en sport” waarbij ook de VSF, Sport Vlaanderen en enkele andere partners betrokken waren.

Bots je ook op een sociaal-sportieve uitdaging die je eens wil aftoetsen bij Demos? Neem dan gerust contact met ons op. Dan bekijken we samen hoe we jou kunnen ondersteunen. 

Coming up

Naast maatbegeleiding nemen we vanuit Demos ook een rol op naar het bredere sportveld. In het najaar start een koploperstraject met enkele vertegenwoordigers uit federaties en sportdiensten. Samen komen we dan bijeen rond het thema “sociaal-sportieve praktijken”. Een betere inbedding in het Vlaamse en lokale sportlandschap is daarbij het doel. Daaraan gekoppeld lanceren we een artikelenreeks en bijhorend filmpje. Als je geïnteresseerd bent in nieuws hierover raden we je aan om onze website en nieuwsbrieven in het oog te houden. En als je meer informatie wilt over Demos, of op zoek bent naar ondersteuning, mag je gerust contact houden met onze stafmedewerker Sport Pieter Smets.  

www.demos.be - pieter.smets@demos.be of bij tine@vlaamsesportfederatie.be

Meer info over participatieprojecten? Surf naar deze pagina.

Auteur: 
Pieter Smets (Demos)