“Waardering van trainers en vrijwilligers staat centraal in het nieuwe beleidsplan van onze club”

Rugby Vlaanderen zet meer dan ooit in op clubondersteuning. Wij gingen praten met één van hun clubs, Rugbyclub Pitbulls Arendonk.

Rugby, een sport in de lift! Dat mocht ook Rugbyclub Pitbulls Arendonk de afgelopen jaren aan den lijve ondervinden. Tussen 2014 en 2017 is hun ledenaantal meer dan verdubbeld. Twee jonge leden namen de bestuurlijke touwtjes in handen en stampten er een nieuwe jeugdwerking uit de grond samen met de steun van Rugby Vlaanderen.

Ruben Gooskens

Clubdossier

“Aan de hand van een SWOT-analyse van onze club gingen we samen met de federatie op zoek naar onze groeikansen. Bovendien kwamen onze noden hierdoor mooi naar voor en kon de federatie ons gericht gaan ondersteunen”, vertelt Ruben Gooskens.

De federatie had voor ons een persoonlijk clubdossier opgemaakt, dit gaf ons een duidelijk overzicht van onze clubevolutie de afgelopen 5 jaar. We gingen samen aan de slag.

De SWOT-analyse en het clubdossier vormden samen een goede basis voor het uitschrijven van ons beleidsplan met doelen op korte en op lange termijn.”
 

Waardering 

“Gezien de grote groei van onze club kozen we er voor om op korte termijn vooral in te zetten op onze vrijwilligers en trainers. Deze twee partijen zorgen namelijk voor het voortbestaan van onze club en dit volledig onbezoldigd. Waardering lijkt ons dus onontbeerlijk en daar willen we via heel concrete acties naar streven. Ook stimuleren we steeds meer de autonomie van onze vrijwilligers. 

Op die manier kunnen we met onze club verder doorgroeien en een stabiele werking verzekeren. We zijn als club weer goed vertrokken voor de komende jaren”, zegt Gooskens terecht zelfverzekerd.

Door de grote groei van onze club, wilden we vooral op onze vrijwilligers en trainers inzetten. Zij zorgen voor het voortbestaan van onze club, en dit volledig onbezoldigd.

Clubbezoeken

Experte Line Declercq bevestigt de goede gestructureerde clubondersteuning van Rugby Vlaanderen: “Uit de resultaten van de monitoring bleek dat de impact van de clubbezoeken van Rugby Vlaanderen erg groot is. Na het clubbezoek gaan de clubs weldegelijk over tot actie. Dit komt voornamelijk door de goede voorbereiding van de gesprekken. Ieder contactmoment start met een gepersonaliseerd overzicht van de verzamelde data van de desbetreffende club. Hierdoor kan de clubondersteuner heel gericht ondersteunen met de juiste informatie en enkele heel concrete tips.

Door deze motiverende aanpak van de federatie is het resultaat dat bij de clubs wordt gemeten erg groot. De acties die nadien door de clubs worden ondernomen slagen en vergroten de productiviteit van clubs. Het lijkt me in de toekomst wel uiterst aangewezen om deze clubs blijvend van aan de zijlijn op te volgen en waar nodig te ondersteunen.     

Scrum

Clubbestuurder Ruben Gooskens besluit: “Vooral de positieve houding en benadering vanuit de federatie naar ons toe zorgde er voor dat wij als bestuur extra veel zin hadden om hun tips te implementeren. De clubondersteuner ging samen met ons op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onze doelen te bereiken. Hij kwam niet zeggen wat hij graag had dat wij zouden doen, maar liet ons steeds zelf de lijnen uitzetten. We merkten ook dat niet alleen clubondersteuner Kristof maar ook de andere medewerkers van Rugby Vlaanderen onze positieve groei en inzet opmerkten en ons hierover aanspraken. Die bevestiging is voor ons als jong bestuur erg motiverend geweest."

Auteur
Tine Van Bossuyt