Artikels

Kinderen leren niet alleen op school Nederlands. Leerkrachten raden ouders met een andere moedertaal aan om voor hun kinderen een hobby te zoeken in het...
Sport en innovatie, twee begrippen die –zo lijkt het wel– met elkaar verstrengeld zijn anno 2019. Een dubbelinterview met Kristof De Mey en Bruno D’Hulster.
SwimExperience is een uniek project waarmee Olympiërs hun kennis en ervaring willen doorgeven aan de volgende generatie.
Nog dit semester zal Cycling Vlaanderen langs 50 Vlaamse basisscholen trekken, met één doel: zo veel mogelijk kinderen zot maken van de fiets!
Jij kan als federatie mee het verschil maken, door ook mensen in armoede een kans te geven om van jouw topsport- of massa-evenement te genieten.
Hoe zorg je voor een sportaanbod op maat van "ouderen", een grote en diverse doelgroep die fors blijft toenemen?
Het EU-sportprogramma heeft in de beleidsperiode 2014-2020 een budget van € 265 miljoen te verdelen.
Apps, games, virtual reality,... Wat zijn de mogelijkheden van technologie en sport?
Een uitgebreide terugblik op een project met heel wat participatie van federaties en clubs!

Pagina's