Hoe ervaren sportfederaties en hun clubs deze bizarre periode? We vuren iedere week 3 coronavragen af op een federatiemedewerker.

Het voetbalwoordenboekje is er om de drempel naar de sportclub te verlagen voor jongeren die het Nederlands niet als moedertaal hebben.
Het project shared services loopt in zijn huidige vorm af in december 2021. Dat betekent dat we nog een volledig projectjaar te gaan hebben. Een vooruitblik!
Er is een groeiende interesse bij sportfederaties om samen te werken. Een overzicht van de opgestarte initiatieven na één jaar shared services.
De campagne Supporters voor G-sporters liep al 4 edities, met groeiend succes. We polsten bij basketbalclub Leuven Bears naar hun ervaringen.
Een webinar, gecombineerd met een lightversie van de VSF Inspiratiedag. Ook wij moesten onszelf heruitvinden. Enkele ervaringen!
We geven je een aantal goed functionerende webinartools, met elk hun features, voordelen, nadelen en prijsformule.
 Binnen de sportsector zijn veel organisaties de voorbije maanden alternatieven voor betalingen met fysiek geld gaan voorzien. We geven een overzicht!

Op 1 juli 2017 trad een vernieuwde wetgeving rond overheidsopdrachten in werking. Een overzicht van het toepassingsgebied en relevante procedures voor de sportfederatiesector.