Artikels

VSF vernieuwt! We grijpen de opmaak van ons nieuw beleidsplan aan voor een diepgaande denkoefening over onze kerntaken als koepel.
VSF start nieuw project om het beleidsvoerend vermogen van sportclubs te verhogen. Doet jouw federatie ook mee?
Tijdens de derde editie van de Week van de Official, van 7 tot en met 15 oktober 2017, zetten we hen samen opnieuw extra in de bloemetjes.
Wist je dat je als federatie bij de ontwikkeling van al je sociaal-sportieve plannen een beroep kan doen op Demos vzw?
Een voorzichtige vinger aan de pols bij de gesubsidieerde sportfederaties.
Een gesprek met voorzitter Bart Van Hooreweghe over de huidige en toekomstige werking binnen de federatie.
Sinds 1 januari 2017 zijn er voor beide tewerkstellingsvormen een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd.
Je verhaal goed brengen is een must. Probeer daarom in je communicatie zo snel mogelijk je lezer te betrekken. Dat kan bijvoorbeeld door visueel te werken.
We vroegen de federatie naar haar ervaringen als projectpartner binnen het EU-project.

Pagina's