Artikels

De Vlaamse Hockey Liga zet haar opleidingsvisie om in de praktijk met een overzichtelijke map voor sportbegeleiders en ouders.
Ouders kunnen een club dragen en hun kinderen helpen groeien in hun favoriete sport, maar ouders halen soms ook het plezier uit de sport voor hun kinderen...
VSF vernieuwt! We grijpen de opmaak van ons nieuw beleidsplan aan voor een diepgaande denkoefening over onze kerntaken als koepel.
VSF start nieuw project om het beleidsvoerend vermogen van sportclubs te verhogen. Doet jouw federatie ook mee?
Wist je dat je als federatie bij de ontwikkeling van al je sociaal-sportieve plannen een beroep kan doen op Demos vzw?
Een voorzichtige vinger aan de pols bij de gesubsidieerde sportfederaties.
Een gesprek met voorzitter Bart Van Hooreweghe over de huidige en toekomstige werking binnen de federatie.
Sinds 1 januari 2017 zijn er voor beide tewerkstellingsvormen een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd.
Je verhaal goed brengen is een must. Probeer daarom in je communicatie zo snel mogelijk je lezer te betrekken. Dat kan bijvoorbeeld door visueel te werken.

Pagina's