Artikels

Wist je dat je als federatie bij de ontwikkeling van al je sociaal-sportieve plannen een beroep kan doen op Demos vzw?
Een voorzichtige vinger aan de pols bij de gesubsidieerde sportfederaties.
Een gesprek met voorzitter Bart Van Hooreweghe over de huidige en toekomstige werking binnen de federatie.
Sinds 1 januari 2017 zijn er voor beide tewerkstellingsvormen een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd.
Je verhaal goed brengen is een must. Probeer daarom in je communicatie zo snel mogelijk je lezer te betrekken. Dat kan bijvoorbeeld door visueel te werken.
We vroegen de federatie naar haar ervaringen als projectpartner binnen het EU-project.
Communiceren: je kan het ook aan je clubs leren. Een paar gouden tips.
In gesprek met Sporta-federatie over sportpromotie, beleidsprioriteiten en nieuwe maatschappelijke uitdagingen.
Hoe kan je als kleinere federatie persaandacht halen? Of hoe kan je als grote federatie eens een ander verhaal brengen?

Pagina's