Bijscholing 'Aan de slag als aanspreekpunt integriteit in je sportclub (club-API)'

Terug naar overzicht

Inhoud bijscholing

Incidenten van grensoverschrijdend gedrag kunnen de werking van een sportclub op zijn kop zetten. Een laagdrempelig aanspreekpunt, goede eerste opvang en vlotte doorverwijzing zijn cruciaal om incidenten op een gestructureerde manier aan te pakken met respect voor de melder en alle betrokkenen.

In deze bijscholing krijg je info en tools aangereikt om jouw rol als aanspreekpersoon integriteit (club-API) op te nemen. Na de bijscholing kan je:

 • de rol en functie van club-API duidelijk uitleggen aan jouw clubbestuur
 • jezelf profileren als club-API naar alle leden van de sportclub
 • eerste opvang voorzien bij een melding of vermoeden van grensoverschrijdend gedrag
 • een gesprek voeren met de melder en alle betrokkenen
 • een incident afhandelen op basis van een duidelijk handelingsprotocol

OPGELET: Deelnemers van deze bijscholing moeten eerst de bijscholing ‘Sport met grenzen’ gevolgd hebben.  

Duur

Deze bijscholing duurt ongeveer 3 uur (inclusief pauze).

Webinar

Deze opleiding kan ook online doorgaan.

Aantal deelnemers

Absoluut minimum: 10 deelnemers.

Maximum: 30 deelnemers indien online of 20 personen bij een fysieke opleiding.

Praktisch

 • Lokaal met 1 pc en beamer, scherm voor de docent. Geluidsversterking voor de pc.
 • Zaal voor capaciteit van 20 personen. Mogelijkheid om na het doceer gedeelte in groepjes te gaan zitten rond een tafel.
 • De aanvrager zorgt voor accommodatie, ontvangst, catering en afdrukken aangeleverd lesmateriaal.
 • De aanvrager zorgt voor de promotie van de bijscholing.
 • Inschrijvingen kunnen via een online inschrijvingsformulier op de site van de Vlaamse Sportfederatie verlopen.
 • Afhandeling van facturatie in samenspraak.
 • Achteraf verstuurt de Vlaamse Sportfederatie naar de aanwezigen een mail met o.a. een link naar een evaluatieformulier en info over het attest van deelname.

Kostprijs

De uiteindelijke kostprijs voor de bijscholing wordt berekend op basis van het aantal aanwezigen en de deelnameprijs die geldt per persoon. 

Wie Tarief
Bestuurder/Club-API sportclub aangesloten bij een erkende federatie € 20
Bestuurder/Club-API sportclub niet aangesloten bij een erkende federatie € 50
Medewerker/coördinator van een erkende federatie € 20
Medewerker/coördinator van een niet-erkende federatie € 50
Ambtenaar van een sport- of vrijetijdsdienst € 50
Student of docent (binnen een LO-opleiding) (op vertoon van studentenkaart) € 50
Andere € 50