Laatst gewijzigd: 
vrijdag, 27 maart, 2020 - 09:04

Coronavirus: wat zijn de fiscale gevolgen voor verenigingen?

Het coronavirus heeft heel wat gevolgen voor verenigingen. Doordat publieksactiviteiten zijn afgelast, komt de vereniging soms financieel onder druk te staan. De federale regering heeft een aantal maatregelen getroffen om financiële ademruimte te creëren. Zo werden heel wat deadlines voor fiscale verplichtingen uitgesteld. Opgelet! De patrimoniumtaks hoort niet bij deze lijst en moet nog steeds vóór 31 maart worden aangegeven.

Niet uitgestelde deadlines

Patrimoniumtaks

De patrimoniumtaks moet aangegeven worden vóór 31 maart, dat is niet gewijzigd. Soms is het wel mogelijk om de aangifte ook via mail door te sturen naar het kantoor rechtszekerheid, zo kan de aangifte sneller behandeld worden. De aangifte zal ook dan nog steeds via de post opgestuurd moeten worden. De waarde van het vermogen van de vzw zal bepalen of je de patrimoniumtaks al dan niet moet betalen. Sommige vzw’s ontvangen een herinneringsbrief, andere vzw’s ontvangen deze brief niet automatisch. Iedere vzw moet wel sowieso een aangifte indienen, ook al zou het om een nihil-aangifte gaan. Meer info over de patrimoniumtaks vind je in deze FAQ.

Uitgestelde deadlines

Naast het automatisch uitstellen van onderstaande deadlines, kan je voor de betaling van btw en bedrijfsvoorheffing ook extra steunmaatregelen aanvragen. Zo kan je bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boetes wegens laattijdige betaling aanvragen. Zie deze link voor meer informatie.

Btw

Je krijgt een automatisch betalingsuitstel van twee maanden voor de btw, zonder dat je boetes of interesten moet betalen.

aangifte btwoorspronkelijke datumuitgestelde datum
maandaangifte februari20 maart 20206 april 2020
maandaangifte maart20 april 20207 mei 2020
1e kwartaalaangifte20 april 20207 mei 2020
betaling btwoorspronkelijke datumuitgestelde datum
maandaangifte februari20 maart 202020 mei 2020
maandaangifte maart20 april 202020 juni 2020
1e kwartaalaangifte20 april 202020 juni 2020

 

Klantenlisting

Ook de klantenlisting, een lijst van alle klanten (bv. sponsors) van een vzw waaraan meer dan 250 euro (excl. btw) op jaarbasis gefactureerd werd, kreeg uitstel.

Oorspronkelijke datumuitgestelde datum
31 maart 202030 april 2020

Meer info over de klantenlisting vind je in deze FAQ.

 

Intracommunautaire opgaven

periodeoorspronkelijke datumuitgestelde datum
februari20 maart 20206 april 2020
maart20 april 20207 mei 2020
1e kwartaal 202020 april 20207 mei 2020

 

Bedrijfsvoorheffing

Je krijgt een automatisch betalingsuitstel van twee maanden voor de bedrijfsvoorheffing, zonder dat je boetes of interesten moet betalen.

 Uitgestelde datum
maandaangifte februari13 mei 2020
maandaangifte maart15 juni 2020
1e kwartaalaangifte15 juni 2020


Meer vragen en antwoorden rond de gevolgen van corona op je vereniging kan je terugvinden op deze pagina.