Laatst gewijzigd: 
vrijdag, 3 april, 2020 - 08:48

Coronavirus: Kan de datum voor het indienen van onze ledenbestanden gewijzigd worden ten gevolge van corona?

Federaties die dat willen, mogen éénmalig afwijken van hun datum voor de formele ledenaangifte bij Sport Vlaanderen. De sportfederatie meldt dit via de dossierbeheerder bij Sport Vlaanderen. De federatie moet, bij akkoord om te wijzigen, ook op de oorspronkelijke datum een ledenaangifte indienen. Op die manier kan Sport Vlaanderen over een langere periode vergelijkingen maken én de effecten van de coronamaatregelen blijven monitoren.