Laatst gewijzigd: 
donderdag, 2 april, 2020 - 21:29

Coronavirus: Kunnen atleten met topsportstatuut blijven trainen?

Alleen de topsporters die al geplaatst zijn, of een reële kans maken om zich nog te plaatsen voor Tokio, kunnen van sportaccommodaties gebruik blijven maken.

Ook hen adviseert Sport Vlaanderen om in eerste instantie zo veel mogelijk in te zetten op individuele en geïsoleerde trainingen (individuele conditietraining, stabilisatietraining thuis). Daarbij kunnen ze gebruikmaken van alternatieve trainingsvormen en technologische ondersteuning. Alleen wanneer gespecialiseerde accommodatie echt vereist is, wordt bekeken welke infrastructuur (tijdelijk) ter beschikking kan worden gesteld. De algemene veiligheidsvoorschriften worden sowieso strikt opgevolgd en waar nodig aangescherpt onder supervisie van een arts.

Topsporters die trainen in functie van Tokio en in aanmerking komen voor deze uitzonderingsmaatregel, richten zich tot de betrokken federatie die in overleg met Sport Vlaanderen een nominatieve lijst heeft samengesteld.

We rekenen op gezond verstand en solidariteit binnen de topsportwereld om op verantwoorde wijze met deze uitzonderingsmaatregel om te gaan.