Doen we wel voldoende als federatie op vlak van seksuele integriteit?

12/10/2017 - 12:40

Het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES – www.ethischsporten.be) ondersteunt, informeert en stimuleert als erkende partnerorganisatie binnen het sportbeleid de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische waarden en normen die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening. ICES ondersteunt in het thema ‘lichamelijke en seksuele integriteit’ met beleidsinstrumenten, een educatief pakket ‘Vlaggensysteem’ en vormingen (www.sportmetgrenzen.be).

  1. Heb je een goed beeld van je huidig beleid en huidige werking op vlak van seksuele integriteit? NIet echt? Breng deze eerst en vooral in kaart. Je kan je hiervoor baseren op het 8-stappenplan van ICES om tot een ethisch klimaat in jouw sportfederatie te komen
  2. Wil je concrete informatie over seksueel grensoverschrijdend gedrag of vraag je je af of je als federatie op korte termijn extra zaken kan doen? 
  3. De stappen die je als federatie in de toekomst neemt, hebben uiteraard geen impact op zaken die in het verleden misschien gebeurd zijn. Je kan als federatie via je communicatiekanalen wel duidelijk aangeven waar sporters of anderen terecht kunnen met een vermoeden, melding, vaststelling of vraag, via deze algemene informatie. In deze FAQ lees je meer informatie daarover. Communiceer hierover naar je clubs en sporters en vul het overzicht zeker aan met federatiespecifieke informatie.
  4. Naar aanleiding van de VOICE studiedag "Luister! Getuigenissen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport" in september 2017 werd een getuigenissenbundel verspreid.
  5. Wil je je clubs informeren over dit thema? Dan kan dat bijvoorbeeld door onderstaande voorbeeldtekst (naar believen aan te passen).

"Clubs die zich afvragen wat ze kunnen doen op vlak van (lichamelijk/seksueel) grensoverschrijdend gedrag, kunnen terecht op www.sportmetgrenzen.be. Je vindt er onder andere:

  • Een brochure die aangeeft wat je als club kan doen, opgedeeld in 3 niveaus (“mijn club wil basisinspanningen leveren”, “mijn club wil iets meer doen”, “mijn club wil dit thema volwaardig uitbouwen”
  • Het vlaggensysteem: een handig instrument voor sportclubbestuurders, sportbegeleiders en sporters om bewust om te leren gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport.
  • Een overzicht van vormingen rond dit thema.

De stappen die je als club in de toekomst neemt, hebben uiteraard geen impact op zaken die in het verleden misschien gebeurd zijn. Je kan als club echter wel aangeven waar sporters of anderen terecht kunnen met een vermoeden, melding, vaststelling of vraag. Hier vind je een overzicht".
(plaats dit overzicht op je eigen website)