GDPR en topsport: wat als je atleten afvaardigt naar competities buiten de EU?

22/06/2018 - 14:17

Topsport in een niet EU-land?

Topsportatleten participeren aan competities over de hele wereld. Let op bij deelname aan competities buiten de EU: atleten moeten uitdrukkelijk de toestemming geven dat je federatie hun persoonlijke gegevens mag doorgeven aan instanties buiten de EU.

Voor deze uitdrukkelijke toestemming voor doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU zijn er volgende specifieke voorwaarden:

  • De toestemming moet specifiek worden gegeven voor een bepaalde doorgifte (dus een globale toestemming voor alle toekomstige doorgiftes is NIET mogelijk).
  • Het land van ontvangst van de gegevens moet vermeld worden.
  • Er moet vermeld worden dat dit land niet over een passende wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens beschikt en dat de doorgifte risico’s inhoudt voor de betrokken persoon.

Voorbeeld

“Ik ondergetekende, (naam, voornaam, adres) geef hierbij uitdrukkelijk toestemming om mijn gegevens te verzenden naar een organisatie in (land vb. India), hoewel dit land volgens de Europese Commissie geen passende bescherming van persoonsgegevens biedt en deze doorgifte van persoonsgegevens dus risico’s inhoudt voor mijn rechten en vrijheden.

Datum + handtekening"