GDPR: Waarmee moet je rekening houden als je medische gegevens opvraagt ?

05/08/2020 - 11:06

De Belgische kaderwet (Wet van 30 juli 2018 betreffende bescherming natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) legt een aantal specifieke Belgische bepalingen vast binnen de mogelijkheden van de Europese Verordening inzake GDPR.

Art. 9 van deze wet legt organisaties die de verwerking van gezondheidsgegevens verrichten op om:

  • een lijst bij te houden van de categorieën van personen die deze gegevens kunnen raadplegen
  • contractuele bepalingen vastleggen omtrent vertrouwelijkheid (bv. vermelding in vrijwilligers, verenigingswerk- of arbeidsovereenkomst)

Dit artikel heeft mogelijk een impact op sportverenigingen, afhankelijk van hoe strikt men de term ‘gezondheidsgegevens’ interpreteert. 

We denken onder meer aan volgende gradaties:

  • doktersattest ‘geschikt om te sporten’ (ja, geschikt/nee, niet geschikt, zonder vermelding van specifieke medische gegevens)
  • aanduiding van allergie bij maaltijden
  • medische gegevens voor kampen: opsomming van medicatie, allergieën en andere gezondheidsgegevens
  • medische gegevens om de sport te mogen/kunnen uitoefenen (volledig ingevulde medische vragenlijsten, enz.)
  • verzamelen van medische gegevens voor het opvolgen van atleten (bloedspiegels, cardiologische gegevens,…)

Doktersattesten zonder medische gegevens (punt 1) en intoleranties (punt 2) worden niet als medische gegevens beschouwd. In de andere gevallen is er wel sprake van medische gegevens en dient men dus de bepalingen uit artikel 9 van de kaderwet na te leven.

We verwijzen naar onze individuele begeleiding rond dit onderwerp bij verdere vragen.