GDPR: Wat indien een lid vraagt om zijn/haar gegevens te schrappen?

14/08/2020 - 12:59

Het antwoord op deze vraag hangt samen met de rechtsgrond op basis waarvan je de gegevens hebt opgevraagd.

  • Is de rechtsgrond ‘toestemming’, dan kan de persoon in kwestie zijn toestemming intrekken en moeten de desbetreffende gegevens geschrapt worden.
  • Is de rechtsgrond ‘contractueel’, dan kunnen de gegevens niet zomaar geschrapt worden aangezien ze nodig kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
  • Is de rechtsgrond ‘gerechtvaardigd belang’, dan kunnen alle gegevens niet zomaar geschrapt worden, indien ze nodig zijn om de activiteit waarvoor ze zijn opgevraagd, uit te oefenen.
  • Is de rechtsgrond ‘wettelijke verplichting ’, dan mogen de gegevens niet geschrapt worden, omdat een wet vereist dat de gegevens opgevraagd worden.
Algemeen