GDPR: Wat met gegevens die je organisatie al in haar bezit had voor de inwerkingtreding van de GDPR?

14/08/2020 - 13:00

Gegevens die je als sportclubs of -federatie al eerder in je bezit had, moeten ook geregulariseerd worden in overeenstemming met de GDPR. Je zult dus voor iedere categorie van gegevens moeten nagaan of er een rechtsgrond op toegepast is. Indien de rechtsgrond 'toestemming' is, moet de toestemming gegeven zijn volgens de nieuwe GDPR regels.

Algemeen