Hoe combineer je meerdere wijzigingen van de statuten?

30/06/2021 - 15:13

Voor elke wijziging die je doorvoert, moet je die uiteraard eerst in de Algemene Vergaderig besproken en goedgekeurd hebben. Het gaat immers om een statutenwijziging. Met welke quora je hiervoor moet rekening houden, lees je hier.

Wijzigingen dien je door te geven aan de griffie van de Ondernemingsrechtbank aan de hand van aanvraagformulieren I en II. Je kan deze formulieren na registratie gratis downloaden bij Producten.

Indien je wijzigingen combineert in 1 neerlegging, hoef je ook slechts één keer de publicatiekost aan het Belgisch Staatsblad te betalen.

Volgende wijzigingen zijn mogelijk en kan je combineren:

Je voegt bij het dossier ook nog een uittreksel van het verslag van de Algemene Vergadering waarop de volledige tekst van de statuten, incl. de wijzigingen vermeld staan (dit stemt overeen met de tekst die je in Aanvraagformulier I, Luik B vermeld hebt).

Alvorens de ingevulde papieren in te dienen, moet eerst nog een publicatiekost aan het Belgisch Staatsblad betaald worden. Deze kost wordt jaarlijks geïndexeerd. Klik hier voor een recent overzicht van de publicatiekosten. Vervolgens dien je de formulieren in drievoud in (voeg ook een betalingsbewijs toe) bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank in de regio van je vzw. Het adres van de bevoegde Onderneminsgrechtbank vind je via de website van de FOD Justitie of kan je navragen bij het Dynamo Project.

Vzw

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie