Hoe geef ik iemand toegang tot online applicaties van de overheid?

28/06/2021 - 22:55

De overheid ontwikkelde verschillende onlinediensten waarvoor je specifieke toegang moet krijgen. Denk bijvoorbeeld maar aan toegang tot het invullen van het UBO-register voor je vzw via myminfin of de aangifte van verenigingswerk via verenigingswerk.be. Er bestaan verschillende systemen die het toegangsbeheer tot die onlinediensten van de overheid regelen. Niet altijd evident, dus geven we hier een extra woordje uitleg.

Gebruiker, Toegangsbeheerder en Hoofdtoegangsbeheerder

Een Gebruiker is iemand binnen je organisatie die toegang moet krijgen tot (één van) de onlinediensten van de overheid.
Een Toegangsbeheerder is iemand binnen je organisatie die Gebruikers beheert en hen toegang geeft tot verschillende onlinediensten.
De Hoofdtoegangsbeheerder is de hoofdverantwoordelijke voor het toegangsbeheer van je organisatie. Hij:zij kan andere personen aanstellen als Toegangsbeheerder.

Aanstellen Hoofdtoegangsbeheerder

Eerst en vooral dient een wettelijke vertegenwoordiger van je organisatie een Hoofdtoegangsbeheerder aan te stellen (of te wijzigen) via CSAM (klik hier en kies "een hoofdtoegangsbeheerder aanstellen"). Dat is een taak voor een wettelijk vertegenwoordiger van je vereniging. Als je niet weet wie je vereniging wettelijk vertegenwoordigt, kan je dat opzoeken door het ondernemingsnummer in te voeren in KBO Public Search.

Als wettelijk vertegenwoordiger stel je een Hoofdtoegangsbeheerder aan via CSAM:

  1. Ga naar de pagina Beheer der Toegangsbeheerders van CSAM.
  2. Klik op ‘Een Hoofdtoegangsbeheerder aanstellen’.
  3. Kies de standaardprocedure en klik op de knop ‘Een Hoofdtoegangsbeheerder aanstellen’
  4. Meld je aan met je elektronische identiteitskaart (eID).
  5. Vul het ondernemingsnummer van je vereniging in.
  6. Stel een Hoofdtoegangsbeheerder aan door zijn of haar e-mailadres en telefoonnummer op te geven. De Hoofdtoegangsbeheerder moet een wettelijk vertegenwoordiger of een werknemer van de vereniging zijn. Bevestig.

Werd er reeds een Hoofdtoegangsbeheerder aangesteld, maar weet je niet wie dit is? Contacteer dan het Contactcenter van de Sociale Zekerheid via 02 511 51 51.

Aanstellen Toegangsbeheerder (optioneel)

Vervolgens kan de Hoofdtoegangsbeheerder eventueel Toegangsbeheerders aanstellen via CSAM (klik hier en kies "toegangsbeheerder aanstellen"). Op die manier kunnen verschillende personen andere "Gebruiker" maken. Dit hoeft echter niet, je organisatie kan ook alleen met een Hoofdtoegangsbeheerder werken.

Gebruiker(s) toegang geven tot onlinediensten

Tot slot kan de Hoofdtoegangsbeheerder of een Toegangsbeheerder een Gebruiker toegang geven tot een onlinedienst. Dit gebeurt voor via verschillende systemen, afhankelijk van de online dienst waartoe je een gebruiker toegang wil geven: 

Toegang tot... oa nodig voor... links contact bij problemen
Portaal van de Sociale Zekerheid Verenigingswerk.be (aangifte van verenigingswerk)...

klik hier om naar het Portaal te gaan
klik hier voor een stappenplan

contactcenter Sociale Zekerheid
02 511 51 51
e-Gov Rollebeheer UBO-register, Intervat, Biztax...

klik hier om naar e-Gov rollenbeheer te gaan
klik hier voor een stappenplan

contactcenter FOD Finaciën
02 572 57 57

Toegangsbeheer is geen mobiele online dienst. We raden af om het te gebruiken op een smartphone.

 

Algemeen

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie