Hoe kan ik als federatie documenten van het Dynamo Project aanbieden aan mijn clubs?

02/09/2020 - 13:22

Verwijs door naar de website van het Dynamo Project!

Je kan op de website van je federatie doorverwijzen naar specifieke documenten op de website van het Dynamo Project. Bied in geen geval documenten of tools van het Dynamo Project rechtstreeks downloadbaar aan via de website van je sportfederatie, want dan mis je enkele belangrijke voordelen voor clubbestuurders, de federatie en het Dynamo Project:

  • Regelmatig krijgt een brochure, document of tool een update of een aanpassing. Door éénmalig als federatie zelf een document te downloaden en via de eigen website online aan te bieden, verspreid je op termijn 'verouderde' documenten met misschien zelfs foutieve info in. Door naar de website van het Dynamo Project door te linken, geef je je clubbestuurders dus rechtstreeks toegang tot de meest recente versie van brochures, documenten en tools.
  • Als sportclubbestuurders naar de website van het Dynamo Project worden doorgeleid, krijgen ze meteen de mogelijkheid om van de andere ondersteuningsmogelijkheden te genieten. Door sportclubbestuurders naar de website van het Dynamo Project door te verwijzen, kunnen ze meteen ook aan de FAQ's, de bijscholingen, de maatbegeleidingen, de brochures... Meer info over de voordelen van registeren op de website van het Dynamo Project vind je hier!
  • Het Dynamo Project rapporteert in haar jaarverslagen aan je federatie hoeveel van haar clubs gebruik maakten van de brochures, tools en modeldocumenten. Wanneer je federatie zelf een document (verder) verspreidt naar de clubs, kan je federatie geen correcte cijfergegevens meer ontvangen.
Via de website van het Dynamo Project heb je steeds toegang tot de meest recente versie van brochures, documenten en tools!

Heb je als federatie vragen over bepaalde documenten, of ben je op zoek naar de juiste link om op de eigen website te plaatsen? Neem dan contact op met het Dynamo Project via info@dynamoproject.be of via 09 243 12 94.

Een voorbeeld

In plaats van als federatie bv. het document "Modelstatuten voor een vzw" te downloaden en zelf te verspreiden, kan je op de website een link leggen naar de juiste pagina op de website van het Dynamo Project. In dit geval zou dat dus https://www.dynamoproject.be/document/701-modelstatuten-voor-een-vzw zijn.

Achtergrond

Het kennis- en documentatiecentrum van het Dynamo Project bestaat uit tientallen brochures, documenten en tools om sportclubbestuurders te helpen bij de administratie en het bestuur van hun sportclub.

De dienstverlening van het Dynamo Project is in eerste instantie gericht op bestuurders van sportclubs, aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie. Zij kunnen dan ook genieten van de meest voordelige tarieven (vaak zelfs gratis, zeker voor het online consulteren van informatie, brochures, tools).
Ook andere organisaties kunnen echter van het Dynamo Project gebruik maken. Je vindt via deze link alle informatie over de tarieven van het Dynamo Project. Na de verwerking van de éénmalige registratie op de website, kunnen sportclubbestuurders aan de slag.