Hoe kan je als sportfederatie extra inkomsten bekomen?

10/08/2020 - 15:14

Naast subsidies via het decreet georganiseerde sportsector kun je als sportfederatie via andere kanalen inkomsten verwerven. Naast interne inkomsten (lidgelden, deelnamegelden, enz) zijn er ook enkele mogelijkheden uit externe financieringsbronnen. Hieronder krijg je een oplijsting van mogelijkheden.

Projectsubsidies voor sportevenementen

Sport Vlaanderen biedt financiële ondersteuning aan organisatoren van sportevenementen, zowel voor G-sport, breedtesport als topsport. Vanaf 1 januari 2018 wordt ook de (voormalige) provinciale ondersteuning voor bovenlokale sportevenementen geïntegreerd op Vlaams niveau.

Welke types sportevenementen kunnen rekenen op financiële steun?

 • Wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen en kwalificatietornooien voor EK's, WK's en Olympische Spelen
 • Internationale topsportevenementen
 • Internationale sportevenementen
 • Sportevenementen met een bovenlokale uitstraling en een competitief karakter
 • Sportevenementen met een bovenlokale uitstraling en een recreatief karakter
 • G-sportevenementen

Op de website van Sport Vlaanderen lees je alles over de subsidiereglementen en hoe en wanneer je een subsidieaanvraag indient.

Projectsubsidies voor projecten rond kansengroepen

De Vlaamse Regering subsidieert jaarlijks participatieve projecten die kansengroepen op weg helpen naar het sport-, jeugdwerk- of cultuuraanbod. Ook initiatieven die uitgaan van sportfederaties en sportclubs komen hiervoor in aanmerking.

Alle informatie, het reglement en aanvraagformulier vind je op deze website.
 

Projectsubsidies infrastructuur

Deze subsidies zijn interessant voor federaties of clubs, omdat ze een tekort aan (kwaliteit van) sportinfrastructuur kunnen wegwerken.

Voor de mogelijkheden op lokaal niveau kun je bij je gemeente terecht. Vraag er zeker naar subsidies, maar ook naar andere nuttige diensten zoals ondersteuning door experten bij de bouw van eigen infrastructuur of regelingen in het kader van leningen.

Voor de mogelijkheden op Vlaams niveau kan je dit overzicht raadplegen van lopende en afgelopen sportinfrastructuursubsidies. Wie op zoek is naar een waarborglening voor het afsluiten van een krediet, kan bij de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen informeren.
 

Projectsteun via andere organisaties 

 • KONING BOUDEWIJNSTICHTING Jaarlijks lanceert deze stichting een 100-tal projectoproepen over zeer diverse thema's. De oproepen die interessant kunnen zijn worden opgenomen in onze nieuwsbrief. Neem eens een kijkje op hun webpagina met projectoproepen.
   
 • G-SPORT VLAANDEREN Is jouw bestaande G-sportwerking klaar voor uitbreiding of staat G-sport binnen je organisatie nog maar in de kinderschoenen? Dan is deze projectoproep misschien wel iets voor jullie! Je staat niet alleen in je zoektocht naar G-sport middelen. G-sport Vlaanderen ondersteunt jou en jouw project op vele verschillende manieren. Ze zorgen voor de nodige aandacht in de media, maar ook bij mogelijke geldschieters. Ze bouwen samen met jou een community die jou niet alleen tijdens de campagne maar ook daarna nog zal ondersteunen. En natuurlijk zorgen ze ervoor dat elke euro die jij ophaalt, verdubbeld wordt.
   
 • NATIONALE LOTERIJ De Nationale Loterij sponsort jaarlijks ruim 1.300 evenementen en activiteiten met hun merken. Om te weten of jouw initiatief in aanmerking komt voor sponsoring, volstaat het een dossier in te dienen. Dit sponsordossier moet aan 5 basisvoorwaarden voldoen. Via deze link kan je projectsteun aanvragen. De Nationale Loterij ondersteunt ook lokale culturele, sportieve en sociale initiatieven. Dit kan door het indienen van een proximity’-dossier.
   
 • COCA-COLA  De investeringsprioriteiten van Coca-Cola weerspiegelen de globale en lokale aard van hun business en richt zich op die wereldwijde pijlers waar The Coca-Cola Company een uniek en duurzaam verschil kan maken, waaronder actief en gezond leven. Via deze link kan je projectsteun aanvragen.
   
 • CERA FOUNDATION Cera investeert met haar maatschappelijke werking op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Deze projecten situeren zich in zeven kerndomeinen en sluiten aan bij hun waarden: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu. Cera Foundation ondersteunt verschillende maatschappelijke projecten op verschillende fronten. Sport komt in aanmerking in de categorieën “armoedebestrijding en sociale inclusie” en “ zorg in de samenleving”. Via deze link kan je projectsteun aanvragen.
   
 • STICHTING KONINGIN PAOLA De Stichting Koningin Paola is een stichtingmet als doelstelling de integratie en de vorming van jongeren te bevorderen. Je kan een steunaanvraag voor maatschappelijke projecten indienen, specifiek gericht op kansarme jongeren. Meer informatie vind je hier.
   
 • UNITED FUND FOR BELGIUM United Fund for Belgium helpt sociale projecten die de levenskwaliteit van mensen in nood verbetert in België en steunt humanitaire of sociale werken. UFB concentreert zich uitsluitend op sociale projecten en financiert alleen projecten dus geen wederkerende kosten zoals lonen en dergelijke. Hier vind je het aanvraagformulier en de algemene voorwaarden.
   
 • STICHTING DECATHLON De stichting heeft als doelstelling om mensen in precaire levensomstandigheden een beter te leven bieden dankzij sportbeoefening of een fysieke activiteit. Opgelet, deze stichting ondersteunt enkel projecten die medewerkers van Decathlon mee hebben opgericht. Via deze link kan je meer info vinden.

Europese financiering voor sport

EU Sport Link ondersteunt en begeleidt je sportfederatie bij specifieke doelstellingen of financieringsprojecten in EU-verband. Mail Bart.Verschueren@EUSportLink.be van EU Sport Link, of bel hem op 0486 76 28 03. 

Wil je je informeren over de Europese subsidiemogelijkheden voor jouw sportfederatie? Dan kan je het overzichtsdocument downloaden dat VSF samenstelde samen met EU Sport Link.

Fundraising en crowdfunding

Fundraising (bij bedrijven, stichtingen, sympathisanten) of zelfs crowdfunding (online bij het grote publiek) , is allesbehalve een “dirty job”. Met de juiste aanpak en motivatie kan je mensen overtuigen van de kracht van je project, en de nodige financiering binnenhalen. Hieronder vind je aan aantal concrete initiatieven op vlak van fondsenwerving.

www.velekleintjes.be
www.emolife.be
www.socrowd.be
www.dono.be
www.risingtrack.com

 

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie