Hoe ziet het Vlaamse sportlandschap er uit?

10/12/2020 - 12:45

Sport is een gemeenschapsbevoegdheid. De Vlaamse Regering voert een eigen beleid rond sport  en zet beleidsinstrumenten in, zowel voor breedtesport (sport voor allen) als voor topsport. Ben Weyts (NVA) is bevoegd voor sport (naast zijn andere domeinen: onderwijs, dierenwelzijn en de Vlaamse rand). Het beleid dat de Vlaamse Regering de huidige beleidsperiode wil voeren staat verankerd in het Vlaams regeerakkoord, en werd door de minister geconcretiseerd in een beleidsnota 2019 - 2024 en de jaarlijkse beleids- en begrotingstoelcihting. 

Van juni 2009 tot najaar 2019 was Philippe Muyters de Vlaamse minister bevoegd voor sport. Het beleid van minister Muyters was opgebouwd rond acht pijlers. Het beleid dat de minister tijdens de legislatuur 2014-2019 voerde, lees je in zijn beleidsnotaHier lees je zijn laatste (jaarlijkse) beleidsbrief.

Het Vlaamse sportlandschap is opgedeeld in verschillende (publieke en private) structuren. Belangrijke actoren zijn:

De Vlaamse Sportfederatie vzw is voor het sportbeleid in Vlaanderen de gesprekspartner wanneer het gaat om de georganiseerde sportsector, de Vlaamse sportfederaties en hun sportclubs.

Lees er meer over in deze presentatie over het Vlaamse sportlandschap.

Zie ook de FAQs