Hoe ziet het Vlaamse sportlandschap eruit?

Sport is een gemeenschapsbevoegdheid. De Vlaamse Regering voert een eigen beleid rond sport  en zet beleidsinstrumenten in, zowel voor breedtesport (sport voor allen) als voor topsport. Sinds juni 2009 is Philippe Muyters de Vlaamse minister bevoegd voor sport. Het beleid van de minister is opgebouwd rond acht pijlers. Het beleid dat de minister tijdens de legislatuur 2014-2019 voert, staat beschreven in de beleidsnota en de jaarlijkse beleidsbrief.

Het Vlaamse sportlandschap is opgedeeld in verschillende (publieke en private) structuren. Belangrijke actoren zijn:

De Vlaamse Sportfederatie vzw is voor het sportbeleid in Vlaanderen de gesprekspartner wanneer het gaat om de georganiseerde sportsector, de Vlaamse sportfederaties en hun sportclubs.

Lees er meer over in deze presentatie over het Vlaamse sportlandschap.

Zie ook de FAQ "Van welke regelgeving moet ik op de hoogte zijn als sportfederatie" en "Hoe zit het met de provincies en sport"