Hoe ziet het Vlaamse sportlandschap eruit?

Sport is een gemeenschapsbevoegdheid. De Vlaamse Regering voert een eigen beleid rond sport  en zet beleidsinstrumenten in, zowel voor breedtesport (sport voor allen) als voor topsport. Ben Weyts (NVA) is bevoegd voor sport (naast zijn andere domeinen: onderwijs, dierenwelzijn en de Vlaamse rand). Het beleid dat de Vlaamse Regering wil voeren staat verankerd in het Vlaams regeerakkoord, en wordt door de minister geconcretiseerd in een beleidsnota en beleidsbrief. Op dit moment (najaar2019) zijn deze documenten nog niet gekend...

Van juni 2009 tot najaar 2019 was Philippe Muyters de Vlaamse minister bevoegd voor sport. Het beleid van minister Muyters was opgebouwd rond acht pijlers. Het beleid dat de minister tijdens de legislatuur 2014-2019 voert, staat beschreven in de beleidsnota en de jaarlijkse beleidsbrief.

Het Vlaamse sportlandschap is opgedeeld in verschillende (publieke en private) structuren. Belangrijke actoren zijn:

De Vlaamse Sportfederatie vzw is voor het sportbeleid in Vlaanderen de gesprekspartner wanneer het gaat om de georganiseerde sportsector, de Vlaamse sportfederaties en hun sportclubs.

Lees er meer over in deze presentatie over het Vlaamse sportlandschap (midden 2019).

Zie ook de FAQ "Van welke regelgeving moet ik op de hoogte zijn als sportfederatie" en "Hoe zit het met de provincies en sport"