Hoe zit het met loonbarema's sinds het nieuwe decreet op de sportfederaties?

02/11/2020 - 14:07

Barema's blijven bestaan

Op 1 januari 2017 werd het nieuwe decreet op de georganiseerde sportsector afgetrapt. Daarin staan geen verplichtingen meer over de verloning van personeel. Dit betekent echter niet dat je als federatie nu volledig vrij bent in het bepalen van de minimumverloning voor personeelsleden. Ook al worden de barema's A111, B111 en C111 niet meer vermeld in het decreet, toch blijven zij de minimale loonsvoorwaarden voor de sportfederatiesector. Binnen ons Paritair Comité 329.01 bestaat namelijk een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) tot vastlegging van de loonsvoorwaarden bij de sportfederaties, waarin deze barema's zijn opgenomen als minimale loonsvoorwaarden. 

Niet meer diplomagebonden

Is er dan niets veranderd ten opzichte van vroeger?
Dat nu ook weer niet! In de CAO worden de barema's gelinkt aan functies, niet aan diploma's.

  • Barema A111 voor een functie van universitair niveau
  • Barema B111 voor een functie van hoger onderwijs niveau
  • Barema C111 voor een functie van secundair onderwijs niveau

Dit biedt enige flexibiliteit bij het uittekenen van het loonbeleid. Denk goed na over welke functies er bestaan in je federatie en maak een functieclassificatie op (link de functies aan een barema). Dit vormt dan de basis voor de verloning. 

Let op! Werknemers die voor 1 januari 2017 in dienst waren, behouden sowieso hun verworven loonrechten. 

Je vindt de CAO van 11 juli 2013 via de website van Sociare.