Mag ik foto's van sporters zomaar gebruiken? Wat met auteursrecht en portretrecht?

29/05/2017 - 14:50

Gebruik je foto's of filmpjes in een folder of op je website, weet dan dat je niet zomaar alle beeldmateriaal vrij kan gebruiken. Je hebt de toestemming van de auteur en/of geportretteerde nodig.

Het auteursrecht verleent aan de auteur het exclusieve recht te beslissen over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder zijn werk voor het publiek toegankelijk is. Hij kan beslissen om zijn werk te verspreiden tegen een bepaalde vergoeding of om het gebruik ervan slechts onder zeer strikte voorwaarden toe te staan (bijvoorbeeld enkel privégebruik).

Ook bij het gebruik van muziek, zal je mogelijk vergoedingen voor auteursrecht moeten betalen. De brochure "Je sportclub, daar zit muziek in!" van het Dynamo Project maakt je wegwijs in deze materie.

Het portretrecht is een beperking van het auteursrecht. Het geeft een geportretteerde het recht zich te verzetten tegen publicatie van zijn of haar portret. Dit recht vloeit voort uit de wet op de privacy. Het portretrecht wordt ook wel het recht op afbeelding genoemd. Een geportretteerde kan zich verzetten tegen publicatie van een foto als hij daarbij een redelijk belang heeft. Bijvoorbeeld:

  • het portret is een schending van de privacy.
  • de geportretteerde wordt publiek belachelijk gemaakt.
  • de manier van afbeelden is schadelijk voor de geportretteerde.

Ook in een commerciële context mag je niet zomaar iedere foto gebruiken. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan een portret te gebruiken voor reclamedoeleinden wanneer hiervoor geen expliciete toestemming is gegeven.

Overzichtsfoto's die gemaakt zijn tijdens publieke evenementen worden niet beschouwd als een overtreding van het portretrecht. Personen die herkenbaar zijn weergegeven, zullen zich hiertegen moeilijk kunnen verzetten. Wanneer een foto echter duidelijk op één of enkele personen focust, kunnen zij zich wel beroepen op het recht op privacy. In dat geval zal de context waarin je de beelden gebruikt zeker ook een rol spelen.