Onkostenvergoedingen voor vrijwilligers: wat zijn de maximumbedragen?

26/03/2021 - 17:26

Een vrijwilliger kan ofwel een reële ofwel een forfaitaire onkostenvergoeding ontvangen.

Reële onkostenvergoedingen kennen geen begrenzing, maar ze moeten natuurlijk gestaafd worden aan de hand van verantwoordingsstukken. Voor reële kilometervergoedingen geldt wel een maximumbedrag per kilometer:

  01/07/2018 - 30/06/2019 01/07/2019 - 30/06/2020 01/07/2020 - 30/06/2021
Eigen wagen, motor of bromfiets 0,3573 / km 0,3653 / km € 0,3542 / km
Eigen fiets € 0,24 / km (vanaf 1/1/2019) € 0,24 / km € 0,24 / km

Forfaitaire onkostenvergoedingen hebben maxima op dag- en jaarbasis. De onkostenvergoedingen moeten geïnventariseerd worden, dat kan bv. in een vrijwilligersregister:

  2018 2019 2020 2021
Dagmaximum € 34,03 € 34,71 € 34,71 € 35,41
Jaarmaximum € 1361,23 € 1388,40 € 1388,40 € 1416,16

De wet heeft ter info een combinatie van beide onkostenvergoedingen altijd verboden. Wanneer een club in meerdere clubs vrijwilliger is, mag de vrijwilliger dus nog altijd maar van één soort kostenvergoeding gebruik maken. Sinds de Programmawet van 19 mei 2009 wordt hierop echter één uitzondering gemaakt.  De reële vervoerskosten kunnen worden gecumuleerd met de forfaitaire kostenvergoedingen en dit voor maximaal 2.000 kilometer op jaarbasis per vrijwilliger. Deze limiet van 2 000 kilometer geldt niet indien de activiteiten het regelmatig vervoeren van personen betreft.

Meer informatie over de vrijwilligerswetgeving en het vergoeden van onkosten bij vrijwilligers, vind je in onze brochure "De sportclub en de vrijwilligerswet".

 

Verhoging van het jaarlijks plafond voor bepaalde categorieën van vrijwilligers

Bepaalde vrijwilligers kunnen genieten van een verhoogde forfaitaire kostenvergoeding tot 2600,90 euro per jaar. Het gaat om volgende vrijwilligers: 

  • sporttrainer 
  • sportlesgever
  • sportcoach
  • jeugdsportcoördinator
  • sportscheidsrechter
  • jurylid
  • steward
  • terreinverzorger-materiaalmeester
  • seingever bij sportwedstrijden

Indien men kiest voor dit verhoogd plafond, kan men bij dezelfde vereniging, in dezelfde periode geen verenigingswerker meer zijn. Ter info: ook de gewone vrijwilligersvergoeding kan niet gecumuleerd worden met verenigingswerk in dezelfde periode, bij dezelfde vereniging.

Gebruik van verhoogd plafond indien de vrijwilliger actief is bij meerdere clubs

Voorbeeld:

1) Een vrijwilliger actief bij sportclub A krijgt €1600 en is ook actief bij niet-sportclub B en ontvangt hiervoor €400.

Dit is geen probleem aangezien de €400 van vereniging B onder de drempel van €1416,16 ligt en het verhoogde plafond van €2600,90 in vereniging A niet overschreden wordt voor het totaal.

2) Stel dat de vrijwilliger actief is bij sportclub A waar die €600 krijgt en bij niet-sportclub B €1500 ontvangt, dan is het wel een probleem.

De vrijwilliger ontvangt namelijk meer dan €1416,16 in sportclub B voor niet sportgerelateerde activiteiten.

Vrijwilligers