(Ver)bouwplannen? Hoe de inhoudingsplicht na te leven?

10/08/2020 - 16:52

Heeft je sportclub bouwplannen? Hou er dan zeker rekening mee dat in de bouwsector (en ook in de vleessector en de bewakings- of toezichtsector) een verplichting geldt om na te gaan of de aannemer schulden heeft op gebied van fiscaliteit en sociale zekerheid. Indien dat het geval is, moet de opdrachtgever (zijnde je sportclub) een inhouding doen, zoniet kunnen de schulden op de opdrachtgever zelf verhaald worden.

Let op: Deze wetgeving is enkel van toepassing op rechtspersonen en niet op particulieren. Meestal gaat het om opdrachten tussen bedrijven onderling, maar vzw’s zijn ook rechtspersonen en vallen hier dus ook onder. Vzw’s met (ver)bouwplannen nemen dus best volgende stappen even door.

Hoe controleer je schulden op gebied van fiscaliteit?

1. Check de inhoudingsplicht

Wanneer je als vzw werken laat uitvoeren, ga je eerst na via https://www.checkinhoudingsplicht.be/ of de aannemer waarop je een beroep wil doen, schulden heeft. Aan de hand van het ondernemingsnummer kun je zien of dat het geval is:

 • Indien een groen scherm verschijnt, dan zijn er geen schulden bij de desbetreffende aannemer.
 • Indien een grijs scherm verschijnt, dan beschikt de Administratie niet over voldoende gegevens en is het aan de opdrachtgever om een attest van de schuldentoestand te vragen aan de aannemer (indien de prestatie onder de wet over de inhoudingsplicht valt uiteraard).
 • Indien een rood scherm verschijnt, dan zijn er wel schulden en ben je als opdrachtgever verplicht om een inhouding te doen. Het bedrag van de inhouding die je moet doen, hangt af van het bedrag op de factuur van de aannemer.
  • Is het bedrag van de factuur kleiner dan 7143 EUR (excl. btw), dan moet je 15% van het factuurbedrag inhouden (excl. btw)
  • Is het bedrag van de factuur groter of gelijk aan 7143 EUR (excl. btw), dan moet je een attest opvragen bij de aannemer waaruit blijkt hoe groot de schuld is op het moment van de betaling van de factuur. Het attest is 20 dagen geldig. Als de betaling van de factuur gebeurt tijdens deze periode:
   • en het bedrag van de schuld dat vermeld staat op het attest is kleiner dan 15% van het te betalen bedrag (excl. Btw), dan moet je de inhouding en de storting beperken tot het bedrag dat voorkomt op het attest.
   • en het bedrag van de schuld dat vermeld staat op het attest is groter dan 15% van het te betalen bedrag (excl. Btw), dan moet je de inhouding en storting van 15% van de totale factuurwaarde (excl. btw) uitvoeren.

Let op: de attesten zijn beperkt in de tijd!

 • Zijn er geen schulden, dan maak je het attest aan en zorg je ervoor dat de betaling van de factuur gebeurd is voor de vervaldatum op het attest.
 • Zijn er wel schulden, dan is het vereist om de dag van de betaling van de factuur na te kijken of de schulden nog steeds openstaan, de aannemer kan anders immers mogelijk intussen zijn schulden betaald hebben.

2. Stuur een kopie van de factuur op

Het opsturen van een factuur is een wettelijke verplichting. Het wordt bij voorkeur opgestuurd naar  CPIC.FINwithholdingobligation@minfin.fed.be.
In het onderwerp-veld van de email noteer je “Factuur + het ondernemingsnummer van de onderaannemer”. In bijlage voeg je de factuur toe, met dezelfde titel.

Het is ook mogelijk om de factuur per post op te sturen naar

FOD FINANCIEN
INNINGSCENTRUM
NORTH GALAXY TOREN A
DIENST INHOUDINGEN FOD FINANCIEN
KONING ALBERTLAAN II LAAN 33 BUS 432
1030 BRUSSEL

3. Betaal op het rekeningnummer van FOD Financiën

IBAN BE33 6792 0023 2046
BIC PCHQBEBB

Met in de mededeling:
1. Ondernemingsnummer van de aannemer of onderaannemer
2. De naam van de aannemer of onderaannemer
3. Het bedrag en de datum van de factuur waarop de storting betrekking heeft
Let op: deze gegevens moeten verplicht vermeld worden, zodat de (onder)aannemer geïdentificeerd kan worden.

Zie ook:  https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/inhoudingsplicht_voor_fod…

 

Hoe controleer je schulden op gebied van sociale zekerheid?

Voor sociale schulden geldt hetzelfde principe, maar de inhoudingen zijn verschillend.

1. Check de inhoudingsplicht

Zoals hierboven reeds vermeld voor de fiscale schulden, surf je naar https://www.checkinhoudingsplicht.be/ en ga je na of er ook sociale schulden zijn op het moment dat je de factuur wil betalen.

Zijn er sociale schulden dan moet je 35% van het verschuldigde bedrag inhouden en doorstorten aan de RSZ.

2. Betaal op rekeningnummer van de RSZ:

IBAN BE76 6790 0001 9295
BIC PCHQBEBB

Zie ook:
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/30bis/index.htm

Fiscaliteit

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie