Waaruit bestaat de informatieplicht aan de vrijwilliger waar in de wet sprake van is?

14/08/2020 - 13:22

Werkt je organisatie met vrijwilligers, dan moet je rekening houden met de bepalingen uit de Vrijwilligerswet. Deze wet geeft de vrijwilligers zowel rechten als plichten. Ook de organisatie die deze vrijwilligers inschakelt moet zich houden aan enkele afspraken. Zo moet de vrijwilliger van de organisator een minimum aan informatie ontvangen. Voor de activiteiten van een vrijwilliger aanvangen, moet hij minstens volgende informatie ontvangen:

  • de sociale doelstelling van de organisatie
  • het juridisch statuut van de organisatie, en voor de feitelijke vereniging de identiteit van de verantwoordelijke(n) van de vereniging (minstens één naam)
  • dat er een verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA) is gesloten door de organisatie inzake de risico's bij het vrijwilligerswerk
  • eventueel andere afgesloten verzekeringen (lichamelijke ongevallen, rechtsbijstand,…)
  • of een onkostenvergoeding betaald wordt en of die reëel of forfaitair is
  • dat de geheimhoudingsplicht geldt 

Meer informatie vind je ook in de brochure "De sportclub en de vrijwilligerswet".

Vrijwilligers