Wat is Clubgrade?

Eind 2016 kwam vanuit de overheid een opdracht om te werken aan het ‘beleidsvoerend vermogen’ van sportclubs. In 2017 werd dit project, toegewezen aan de Vlaamse Sportfederatie, Clubgrade gedoopt. Clubgrade experimenteert namelijk met een nieuw sportverenigingsondersteuningsmodel dat clubs helpt bereiken wat ze willen bereiken. Clubs krijgen dus een upgrade waar ze die zelf nodig vinden. 

Vanaf het najaar 2018 testen we een eerste versie van de methodiek met pilootclubs en mensen uit sportdiensten, sportfederaties, enz. We evalueren, verfijnen en testen de aangepaste methodiek opnieuw met een volgende groep pilootclubs vanaf het najaar 2019. 

Meer weten?

Dit document beschrijft in een 10-tal pagina’s wat Clubgrade deed in fase 1 (2017-2018) en wat er zal gebeuren in fase 2 (2018-2019).

Vragen?

Neem zeker contact op via clubgrade@vlaamsesportfederatie.be.

Het projectteam

VSF stelde voor dit project een complementair team samen. Koen Vermeulen van Vrijwilligerswerk Werkt brengt in ons team expertise in het begeleiden van strategische veranderingsprocessen rond structuur en cultuur in organisaties. Annemie Rossenbacker en Mark Hongenaert van Levuur zorgen voor kennis in het ontwikkelen en begeleiden van participatieve processen. Binnen de Universiteit Gent versterkt Prof. Annick Willem ons team inzake strategisch beleid en ontwikkeling van organisatiecapaciteit, en stuurt Prof. Leen Haerens de effectmeting van interventies en meting van autonomie-ondersteunend gedrag aan. Tom De Clerck zal als onderzoeker voor UGent het flankerend wetenschappelijke onderzoek voeren. Vanuit VSF volgt Ellen Mallezie Clubgrade op als projectcoördinator, aangestuurd door Pieter Hoof (sportclubondersteuning) en Sophie Cools (federatieondersteuning)..