Wat kan het traject "digitaal leren" betekenen voor mijn federatie?

03/08/2020 - 10:44

VSF kreeg een projectsubsidie van de Koning Boudewijnstichting om noden en kansen rond digitaal leren voor sportfederaties en sportclubs te onderzoeken in 2020.

Doel van het traject

Samen met de sportfederaties en sportclubs zullen we behoeften rond digitale leervormen dieper ontginnen en kijken welke oplossingen nodig zijn om een stap vooruit te zetten. We zorgen voor een hogere digitale maturiteit bij de deelnemende sportfederaties.
 

Aanpak van het traject

Waarom zou je deelnemen?

Samen onderzoeken we wat er nodig is binnen de sportsector. We werken concepten uit die matchen met de noden van de doelgroepen. We gaan in werksessies aan de slag om ze samen vorm te geven en verder uit te werken op maat van de sportsector. We proberen samen tot een gedeelde oplossing te komen, met aandacht voor individuele noden en interesses.

Kort samengevat: Waarom zou je het alleen doen als je het samen kan doen onder begeleiding van een externe digitale expert?

Voor wie interessant?

Voor iedere sportfederatie die…

  • opleidingsdoelen scherp in kaart wil brengen
  • meer wil weten over verschillende vormen van online leren
  • digitale noden of behoeften grondig wil ontginnen
  • in groep wil nadenken over gemeenschappelijke digitale doelen
  • in een 1-op-1-gesprek wil sparren over bestaande of nieuw op te starten digitale plannen
  • samen met collega-federaties gelijkaardige uitdagingen wil aangaan
  • wil leren van organisaties die al een stapje verder staan
  • zin heeft in digitale groei, vernieuwing, samenwerking, …

Waarom kiezen we deze aanpak?

We willen digitale oplossingen realiseren die een impact hebben op je doelgroep, organisatie en sector. Dat vraagt om een bottom-up aanpak. Op basis van de noden geven we vorm aan concepten die de kans op impact aanzienlijk verhogen. We springen niet blind naar implementatie van 1 oplossing, maar zoeken de wegen op die het beste gaan werken voor het meeste impact. Zo leiden we jullie op weg naar effectief gebruik van de ontwikkelde scenario’s.  

Waar we kunnen, ontwikkelen we snelheid. De uitwerking van scenario’s kan in diverse vormen zijn: training, analyse, zoeken van partners, inhoudelijke ontwikkeling,… 

VSF werkt voor dit project samen met procesbegeleider Patrick De Sutter (Digiraf). Samen willen we iedere federatie een zinvol leerproces bieden.