Laatst gewijzigd: 
donderdag, 19 december, 2019 - 14:51

Wat zijn de jaarlijkse verplichtingen van een vzw?

  • Boekhouding neerleggen op de griffie
    • Staat van de ontvangsten en uitgaven (Bijlage B)
    • Inventaris van activa, rechten, schulden en verbintenissen (Bijlage C)
  • Minstens één algemene vergadering houden (+ verslag opmaken)
  • Minstens één raad van bestuur houden (+ verslag opmaken)
  • Ledenregister bijhouden op de zetel
  • Rechtspersonenbelastingaangifte invullen
  • Patrimoniumtaks of Taks der Vergoeding van Successierechten voldoen indien van toepassing

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Er zijn momenteel geen bijscholingen gepland rond dit thema.