Welke documenten moet je indienen wanneer je de statuten van de vzw wilt wijzigen?

27/01/2021 - 12:21

Voor je een statutenwijziging doorvoert, moet je die uiteraard eerst in de Algemene Vergadering besproken en goedgekeurd hebben. Met welke quora je hiervoor moet rekening houden, lees je hier.

Om een statutenwijziging correct door te geven aan de griffie van de Ondernemingsrechtbank, heb je aanvraagformulieren I en II vzw nodig. Je kan deze formulieren na registratie gratis downloaden bij Producten.

Wat heb je nodig?

 • Aanvraagformulier I (in drievoud):
  • Luik A: Invullen
  • Luik B: Invullen
  • Luik C: /
 • Aanvraagformulier II (in drievoud):
  • Luik A: Invullen punt 1 en 2a
  • Luik C: Invullen wat relevant is
 • Uittreksel van het verslag van de Algemene Vergadering
  • Op gewoon A4-papier

Van aanvraagformulier I vzw vul je luiken A en B in (luik C heb je dus niet nodig). Luik A bevat een aantal identificatiegegevens van de vzw. In luik B schrijf je de wijzigingen neer die de Algemene Vergadering bepaald heeft: de volledige tekst van de statuten incl. wijzigingen wordt vermeld (=gecoördineerde statuten). Onderaan in luik B komen de namen en functies van de bestuurders die de vzw rechtsgeldig vertegenwoordigen. Kijk in je statuten zelf na wie dit zijn: alle bestuurders, twee bestuurders, één bestuurder,... Op de achterkant van het laatste blad van luik B komen diezelfde namen en de handtekeningen. Dit betekent dat je de formulieren enkelzijdig moet afdrukken.

Van aanvraagformulier II vzw vul je het luik A en mogelijks ook Luik C (bv. bij wijziging boekjaar) in. Luik A bevat een aantal identificatiegegevens van de vzw (zoals luik A van aanvraagformulier I vzw). In luik C vul je de gewijzigde informatie in. De rest laat je blanco. Onderaan luik C komt de handtekening van de bestuurder die het formulier invult/indient op de griffie.

Je voegt bij het dossier ook nog een uittreksel van het verslag van de Algemene Vergadering waarop de volledige tekst van de statuten, incl. de wijzigingen vermeld staan (dit stemt overeen met de tekst die je in Aanvraagformulier I, Luik B vermeld hebt).

Alvorens de ingevulde papieren in te dienen, moet eerst nog een publicatiekost aan het Belgisch Staatsblad betaald worden. Deze kost wordt jaarlijks geïndexeerd. Klik hier voor een recent overzicht van de publicatiekosten. Vervolgens dien je de formulieren in drievoud in (voeg ook een betalingsbewijs toe) bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank in de regio van je vzw. Het adres van de bevoegde Ondernemingsrechtbank vind je via de website van de FOD Justitie of kan je navragen bij het Dynamo Project.

Vzw