Welke (publicatie)kosten zijn verbonden aan een vzw?

24/02/2021 - 12:06

De oprichting van een vzw, wijzigingen in de statuten of in het bestuursorgaan van een vzw moeten gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Aan zo'n publicatie zijn publicatiekosten verbonden. Het bedrag van die kosten wordt jaarlijks geïndexeerd.

Let op: vanaf 1 augustus 2013 is er voor de oprichting van een vzw een voordeelprijs indien je de oprichting digitaal doet! Dit kan via www.e-griffie.be.

 

Vanaf 1 maart 2018 Vanaf 1 maart 2019 Vanaf 1 maart 2020 Vanaf 1 maart 2021

Tarief oprichting via griffie

190,94 euro 196,14 euro 197,11 euro 198,56 euro

Tarief oprichting via e-griffie

137,94 euro 141,69 euro 142,42 euro 143,51 euro

Tarief wijziging via griffie (nog niet mogelijk via e-griffie)

129,35 euro 132,98 euro  133,58 euro 134,55 euro
Alle bedragen zijn inclusief btw.

De publicatiekosten betalen kan op één van volgende wijzen :

1. per cheque uitgeschreven op naam van het Belgisch Staatsblad
2. per storting via postloket
3. per voorafgaandelijke bankoverschrijving op rekening BE 48 6792 0055 0227 van het Belgisch Staatsblad.
4. per voorafgaandelijke storting op rekening BE 48 6792 0055 0227 van het Belgisch Staatsblad.
5. per internationale overschrijving op rekening BE 48 6792 0055 0227 van het Belgisch Staatsblad. CODE BIC/SWIFT: PCHQBEBB. CODE IBAN

De cheque, het ontvangstbewijs van de poststorting of het bewijs van betaling van de overschrijving of storting wordt bij het voor het Belgisch Staatsblad bestemde stuk gevoegd. Wanneer de betaling geschiedt met een bankoverschrijving of storting bestaat het bewijs ervan:

  • hetzij uit een afschrift van het formulier van de overschrijving of de storting ten voordele van de rekening van het Belgisch Staatsblad (BE 48 6792 0055 0227) waarop de stempel is aangebracht van de financiële instelling die de overschrijving heeft verricht,
  • hetzij uit een rekeninguittreksel of elk ander document dat bevestigt dat de betaling daadwerkelijk is verricht.

De betaling met een bankoverschrijving of storting moet in geval van een wijzigende akte het ondernemingsnummer, of in geval van een oprichting de naam en het adres van de zetel, bij de mededelingen vermelden.

Je kan bovenstaande info ook nalezen op de website van het Belgisch Staatsblad.

Vzw