Welke stappen worden gezet in het dossier Verenigingswerk?

Laatste update: 2 januari 2019

Sportfederaties en sportclubs vertegenwoordigen is één van de strategische doelstellingen van VSF. We zijn ervan overtuigd dat we vanuit onze positie, en samen met onze leden, impact kunnen realiseren. Daarbij focussen we op een aantal dossiers. We communiceren duidelijk over de stappen die we zetten, ook als ze geen vruchten afwerpen. We vinden die communicatie belangrijk: om onze leden op de hoogte te brengen én om hen mee te activeren, zodat iedereen actief mee kan inzetten op de kracht van de sportsector.

Standpunt VSF

VSF heeft jaren geijverd voor het statuut verenigingswerk. Met de invoering ervan in 2018 werd dan ook in een oplossing voorzien voor heel wat sportverenigingswerkers (trainers, scheidsrechters,...). Met de reparatiewet die volgde, werden enkele ongemakken die in de praktijk naar voren kwamen, reeds opgelost. VSF blijft toezien op verdere uitwerking van deze wetgeving (o.m. aan de hand van KB's). 

Ondersteuning

VSF en Dynamo Project bieden via de verschillende gebruikelijke kanalen informatie aan rond dit onderwerp (brochure, bijscholing, begeleiding).

Suggesties? Vragen?

Contacteer Pieter Hoof: pieter@vlaamsesportfederatie.be of 09 243 12 96