Welke stappen zet VSF in het dossier vrijwilligersorganisaties?

30/03/2020 - 21:40

Sportfederaties en sportclubs vertegenwoordigen is één van de strategische doelstellingen van VSF. We zijn ervan overtuigd dat we vanuit onze positie, en samen met onze leden, impact kunnen realiseren. Daarbij focussen we op een aantal dossiers. We communiceren duidelijk over de stappen die we zetten, ook als ze geen vruchten afwerpen. We vinden die communicatie belangrijk: om onze leden op de hoogte te brengen én om hen mee te activeren, zodat iedereen actief mee kan inzetten op de kracht van de sportsector.

Vrijwilligersorganisaties

VSF wijst op het belang en de meerwaarde van sportfederaties en sportclubs als vrijwilligersorganisaties. Dit uit zich in het algemeen en via verschillende dossiers.

Ondersteuning 

De werking van het Dynamo Project is gefocust op het ondersteunen van sportclubs als vrijwilligersorganisaties. Dynamo Project realiseert dat via de helpdesk, producten, bijscholing en begeleiding. Ook de ondersteuning van VSF is deels gericht op vrijwilligers, en de samenwerking tussen vrijwilligers en personeelsleden binnen de gesubsidieerde sportfederaties. Bijvoorbeeld via de ondersteuning op vlak van goed bestuur.

Standpunt VSF

  • De laatste jaren was VSF vooral actief op vlak van het statuut verenigingswerk.
  • VSF toonde zich voorstander van het KB dat een verhoging van het jaarmaximum voor vrijwilligersvergoedingen in sportsector invoerde.
  • De komende tijd zal bekeken worden op welke manier de impact van (wijziging van de) vennootschapswet op een goede manier kan gebeuren voor sportfederaties en sportclubs.