Welke stappen zet VSF in het dossier werkgevers?

Laatste update: 10 oktober 2018

Sportfederaties en sportclubs vertegenwoordigen is één van de strategische doelstellingen van VSF. We zijn ervan overtuigd dat we vanuit onze positie, en samen met onze leden, impact kunnen realiseren. Daarbij focussen we op een aantal dossiers. We communiceren duidelijk over de stappen die we zetten, ook als ze geen vruchten afwerpen. We vinden die communicatie belangrijk: om onze leden op de hoogte te brengen én om hen mee te activeren, zodat iedereen actief mee kan inzetten op de kracht van de sportsector.

Werkgevers

VSF ijvert voor de belangen van sportfederaties als werkgevers. De VSF zetelt in de RvB en het koepeloverleg van Sociare en volgt daar de dossiers rond werkgevers binnen het paritair comité op.

Standpunt VSF

  • VSF ijvert voor het behouden en optimaliseren van de Vlaamse intersectorale akkoorden (VIA) voor de sportfederaties.
  • In het najaar van 2018 stellen we een dossier op met standpunten op vlak van werkgeversmaterie. Dit zal in overleg met federaties gebeuren. 

Suggesties? Vragen?

Contacteer Lien Berton: lien@vlaamsesportfederatie.be of 09 243 12 97