Welke stappen zet VSF in het dossier planlastvermindering?

Laatste update: 10 oktober 2018

Sportfederaties en sportclubs vertegenwoordigen is één van de strategische doelstellingen van VSF. We zijn ervan overtuigd dat we vanuit onze positie, en samen met onze leden, impact kunnen realiseren. Daarbij focussen we op een aantal dossiers. We communiceren duidelijk over de stappen die we zetten, ook als ze geen vruchten afwerpen. We vinden die communicatie belangrijk: om onze leden op de hoogte te brengen én om hen mee te activeren, zodat iedereen actief mee kan inzetten op de kracht van de sportsector.

Planlastvermindering

VSF ijvert voor planlastvermindering bij de overheden, zowel voor onze federaties als voor de aangesloten sportclubs.

Ondersteuning 

De VSF ondersteunt federaties en sportclubs (via het Dynamo Project), onder andere om de administratie en planlast, die gepaard gaan bij het beheren van een sportorganisatie, zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dat gebeurt bijvoorbeeld via de tools en begeleiding

Standpunt VSF

  • VSF zal in haar bevraging rond de impact van het decreet (najaar 2018) aandacht hebben voor de planlast(vermindering) die het nieuwe decreet met zich mee bracht.

  • VSF kaartte in 2018 de planlastvermindering voor sportclubs aan, maar zonder concreet resultaat. De Vlaamse overheid zou werk maken van een “verenigingsloket”: een dienst waarbij verenigingen informatie van diverse overheids- (en mogelijk ook andere) instanties via één centraal punt kunnen raadplegen. VSF heeft bezorgdheden en opportuniteiten overgemaakt en wacht op verder nieuws.

Suggesties? Vragen?

Contacteer Sophie Cools: sophie@vlaamsesportfederatie.be of 09 243 12 90