WVV: Wanneer treedt de vernieuwde vzw-wetgeving in werking?

05/08/2020 - 15:45

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) treedt in werking op 1 mei 2019. Volgende overgangstermijnen zijn voorzien:

  • Nieuwe vzw’s worden vanaf 1 mei 2019 opgericht volgens de nieuwe wetgeving.
  • Een statutenwijziging tussen 1 mei 2019 en 1 januari 2020 biedt de keuze om de statuten al aan te passen aan de nieuwe wetgeving of hier nog mee te wachten.
  • Bestaande vzw’s die een statutenwijziging doen moeten vanaf 1 januari 2020 verplicht hun statuten conform de nieuwe wetgeving aanpassen.
  • Indien er niets neergelegd moet worden treden de dwingende bepalingen van de wetgeving automatisch in werking op 1 januari 2020 (ook al zijn de statuten niet gewijzigd).
  • Uiterlijk op 1 januari 2024 moeten de statuten van alle vzw’s aangepast zijn.
Vzw