Huishoudelijk reglement

In het Huishoudelijk Reglement vind je een paar specifieke elementen van de werking van de Vlaamse Sportfederatie, zoals het verloop van de verkiezing en het functioneren van de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur, de ethische code tussen de leden van de VSF, de cellenwerking,...

Lees hier de tekst van ons Huishoudelijk Reglement.