Inschrijvingsformulier overlegmoment "Instroom officials"

Overlegmoment "Instroom officials"

Bij het beleid rond officials komt veel kijken als federatie. Over voldoende officials (van het goede niveau) beschikken, is één van de grote uitdagingen voor heel wat federaties. En dat heeft zowel te maken met instroom, behoud, drop-out als kwaliteit van de officials. Tijdens een overlegmoment willen we samen met de verantwoordelijken binnen de federatie stilstaan bij het aspect "instroom van officials". 

Donderdag 12 oktober 2017 - 14u tot 16u

Het overlegmoment vindt plaats op donderdag 12 oktober, van 14u tot 16u, in het Huis van de Sport in Berchem (Boomgaardstraat 22 in Berchem).

Wat kun je verwachten?

De deelnemers krijgen de kans om met elkaar in dialoog te gaan. Welke zaken werken in jouw federatie en clubs? En wat werkt niet? Welke ideeën heb je en wil je graag eens aftoetsen?
Op het overlegmoment kun je jouw ideeën aftoetsen, good practices delen en/of vragen stellen aan de aanwezigen. Uiteraard zal er ook van jou gevraagd worden om mee te denken met andere federaties en kun je ook deelnemen indien je als klankbord wil dienen voor andere federaties, maar zelf geen concrete vraag hebt. VSF modereert het geheel, de federaties zorgen voor onderlinge kennisuitwisseling.

Heb je op voorhand al een concrete vraag rond een bepaald aspect? Of geef je graag al eigen inbreng mee? Vul het hieronder gerust aan.

Inschrijven kan via onderstaand formulier (1 à 2 medewerkers per federatie).

Tot dan!