Intern reglement

In het Intern Reglement vind je een paar specifieke elementen van de werking van de Vlaamse Sportfederatie, zoals het verloop van de verkiezing en het functioneren van het Bestuursorgaan en het Dagelijks Bestuur, de ethische code tussen de leden van de VSF, ,...

Lees hier de tekst van ons Intern Reglement.